I Norge er like mange kvinner som menn statsråder. Menn dominerer alle andre politiske topplederposisjoner.

Hovedpunkter

12 av 20 regjeringsmedlemmer er menn

35 % av ordførere er kvinner

36 % av fylkesordførere er kvinner

Regjeringens medlemmer

60 % menn i regjeringen

De siste 10 årene har statsrådspostene vært relativt jevnt fordelt mellom kvinner og menn. I Solberg-regjeringen er det 8 kvinner og 12 menn pr. 24. januar 2020  

Mindre jevnt blant statssekretærer og politiske rådgivere

51 % (24 av 47) av statssekretærer er menn 11 av 20 politiske rådgivere er kvinner, pr. februar 2020 

Ordførere

Økning i andelen ordførere som er kvinner

Etter kommunestyrevalget i 2019 er 65 % av landets ordførere menn og 35 % av ordførerne er kvinner. Siden 1995 har andelen ordførere som er kvinner økt med 19,6 prosentpoeng.

Fylkesordførere

Flertallet av fylkesordførere er menn

Etter fylkestingsvalget i 2019 er 7 menn og 4 kvinner fylkesordførere. Sammenlignet med 2015 er postene blitt jevnere fordelt mellom kjønnene, da var det 13 menn og 5 kvinner som var fylkesordførere.

Kilder

NOU 2012:15 (2012). Politikk for likestilling. Hentet 28/11/2016. Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen (2013). Menn og kvinner i norske regjeringer 1945-. Hentet 05/06/16. Oslo: Regjeringen

Regjeringen (2020a). Regjeringens medlemmer. Hentet 24/02/2020. Oslo: Regjeringen

Regjeringen (2020b). Endring blant statssekretærene. Hentet 24/02/2020. Oslo: Regjeringen 

Regjeringen (2020c). Endring blant dei politiske rådgivarane.  Hentet 24/02/2020. Oslo: Regjeringen

Kontakt

Sophia Rodrigues Eusébio
Rådgiver