Hvordan menn og kvinner bruker tiden sin på arbeid ute og hjemme i familien sier noe om likestillingssituasjonen i Norge i dag. Det gjelder blant annet det å få eller ikke få barn, bruk av familierettede ordninger, eller om barn bor med mor eller far ved samlivsbrudd. 

Kontakt

Sophia Rodrigues Eusébio
Rådgiver