Noen juridiske begreper som forekommer i ekteskapsloven, gjelder ikke for samboere. Her finner du forklaring på relevante juridiske begreper for samboerskap, og hvordan disse skiller seg fra juridiske begreper for ekteskap.

Ekteskap

Særeie
Gjennom avtale om særeie (ektepakt), som oppfyller visse og strenge formkrav, kan man unnta en gjenstand eller hele formuen til en av ektefellene. Det ektefellen eier eller senere erverver, blir utenfor deling.
Felleseie
Når man gifter seg er hovedregelen at ektefellers samlede formue er felleseie og skal deles likt dersom ekteskapet opphører.
Likedeling
Når gifte eier noe sammen i felleseie, deles dette i utgangspunktet likt.
Skjevdeling
Ektefeller kan holde fellesmidler utenfor likedeling dersom midlene som skal deles er arv, gave eller eiendeler du brakte med deg inn i ekteskapet. Visse personlige eiendeler, som for eksempel klær, smykker eller familiebilder med videre, holdes helt utenfor oppgjør av boet.
Underholdsplikt
Ektefeller har felles ansvar for de utgiftene og det arbeidet som kreves for felles hushold, og til dekning av andre felles behov, oppfostring av barn og hver av ektefellenes særlige behov.

Samboere

Eneeie
Det hver av samboerne tar med seg inn i samboerforholdet, og det de skaffer seg i løpet av samlivet, er i utgangspunktet deres eneeie hvis ikke annet er avtalt.
Sameie
Når dere eier noe sammen på en slik måte at den enkeltes rett regnes i parter etter brøk eller forholdstall.

For både gifte og samboere

Råderett
Eiendomsretten gir eieren rett til å bruke eiendeler etter eget behov. Eierens råderett er eksklusiv og gir fysisk og juridisk disposisjonsrett.
Rettsvern
Rettsvern er beskyttelse av eiendomsrett eller beskyttelse av begrensede rettigheter i fast eiendom eller løsøre mot konkurranse fra andre som mener å ha den samme rettigheten eller eiendomsretten.
Særkullsbarn
Barn som du har med en annen enn din nåværende partner (ektefelle eller samboer). Disse er dermed bare livsarving til den ene parten.
Foreldreansvar
Foreldreansvar er plikten og retten foreldre har til å bestemme i personlige forhold for barnet. Den eller de som har foreldreansvaret er også barnets verge.
Delt fast bosted
Foreldrene kan avtale at barnet skal bo fast hos begge, såkalt delt fast bosted. Det er ikke en forutsetning at barnet bor like mye hos begge. Dette innebærer at foreldrene har den samme bestemmelsesretten over barnet, også når det gjelder større avgjørelser i dagliglivet.
Samvær
Samværsretten gjelder retten til å være sammen med barnet og den av foreldrene som barnet ikke bor fast hos.  Ved delt fast bosted snakker man derfor ikke om foreldrenes samværsrett.
Pliktdelsarv
Pliktdel er livsarvingenes krav på å arve 2/3 av det avdøde etterlater seg, oppad begrenset til kr. 1 000 000 per barn eller barnets etterkommere.
Livsarvinger
Livsarvinger er avdødes direkte etterkommere som barn, barnebarn, oldebarn osv.
Publisert 27. mars 2014.
Oppdatert 17. april 2015.