logo

En skriftlig samboeravtale forebygger uenighet og rettslige konflikter hvis samboerskapet oppløses.

  • Samboeravtalen bør på en ryddig og oversiktlig måte avklare eierforhold, gjeldsforpliktelser, forpliktelser overfor hverandre og hvordan det økonomiske oppgjøret skal skje ved et eventuelt samlivsbrudd.
  • Samboeravtalen kan avklare eierforholdet for bolig, biler, innbo og andre eiendeler. Det bør også gjøres rede for bankinnskudd og andre fordringer. I tillegg bør avtalen si noe om hvem som har ansvar for gjeld og andre utgifter knyttet til eiendelene.
  • Samboere som ikke har felles barn, ikke kjøper verdier sammen og ellers har separat økonomi, trenger i utgangspunktet ingen skriftlig avtale. For å unngå uenigheter anbefales det likevel å skrive samboeravtale.
  • I motsetning til testament og ektepakt, stilles det ingen formkrav til samboeravtale.