Samboeres rettigheter og plikter

Samboerskap er ikke regulert i en egen lov, til forskjell fra ekteskap. Ulike sider av samlivet reguleres likevel av lover det kan være vanskelig å få oversikt over.

Samboerveilederen gir deg oversikt over samboeres rettigheter og plikter, og innsikt i problemstillinger det kan være lurt å ha tenkt igjennom når dere går inn i samboerskap, under et samboerskap eller hvis samboerskapet blir oppløst.

Veilederen har en ordliste med juridiske uttrykk, og koblinger til andre nettsteder hvor du kan finne mer detaljert informasjon.

Publisert 27. mars 2014.
Oppdatert 09. november 2018.