Mistenker du at et barn eller en ungdom har vært eller er utsatt for overgrep, kan det være til hjelp om du skriver ned hva du har sett eller hva som har skjedd. Dokumentasjonen kan bli brukt i en barnevernssak eller som bevis i politiets etterforskning.

 • Skriv ned alt som ble sagt, alt som skjedde og alt som ble bestemt.
 • Vær objektiv og ikke moraliserende.
 • Forklar så nøyaktig som mulig hva som har blitt sagt og gjort av de involverte: offeret, potensiell overgriper og mulige vitner.
 • Hold deg til fakta. Hvis rapporten inneholder dine egne vurderinger eller meninger, skal dette komme tydelig frem. Det samme gjelder informasjon fra andre personer.
 • Har barnet synlig skade kan du ta bilde av skaden. Skader på barn leges raskt, og det er viktig å dokumentere de fysiske skadene du ser og som vekker din bekymring. Ta en avgjørelse på om dette er hensiktsmessig sammen med lederen din. Informer og få samtykke fra barnet eller den unge på at dette er greit. Motsetter barnet seg at du tar bilder, så lar du være. Du skal alltid notere når og hvor du tok bildet, og hvem som var til stede da bildet ble tatt. Du skal alltid overlate bildene til politiet/barnevernet og deretter slette dem fra telefonen din eller kameraet ditt.
 • Signer dokumentet med navnet ditt og dato/klokkeslett.
 • Oppbevar rapporten på et sikkert sted i tilfelle det skal brukes som bevis i en rettssak.

I en akutt situasjon er det også viktig at du hindrer at bevis går tapt . Bevis kan for eksempel være klær som offeret hadde på seg da overgrepet skjedde eller DNA-spor. Les mer om hvordan du skal handle i en akutt situasjon.

Hva skal jeg dokumentere?

Skriv ned hva som har skjedd umiddelbart etter at du fikk mistanken om overgrep. Husk at du ikke skal drive etterforskning, men samle relevant informasjon til politiet eller barnevern overtar saken.

Eksempler på hva som kan være relevant informasjon

Det du ikke vet, lar du stå tomt. 

Om den utsatte:

 • Navn, fødselsdato, kjønn og alder
 • Adresse og telefonnummer
 • Bistandsbehov (for eksempel tolk)
 • Navn på pårørende

Om overgrepet:

 • Hvordan og når oppsto mistanken?
 • Hvor og når skjedde det mulige overgrepet?
 • Hvor og når (klokkeslett) møtte du den overgrepsutsatte?
 • Hva fortalte barnet det om overgrepet? Les mer om hvordan du kan snakke med barn om det som har skjedd. 
 • Har barnet fått fysiske skader? Gi en beskrivelse av det du umiddelbart kan se.
 • Finnes det opplysninger om mulige vitner, og hvordan kan disse eventuelt kontaktes?
 • Er det fare for nye overgrep mot offeret eller andre personer?

Om antatt utøver (hvis kjent):

 • Navn, alder og kjønn
 • Relasjonen mellom utøveren og barnet (for eksempel medelev, medbeboer, pårørende, ansatt eller annen)
 • Hvis antatt utøver er ansatt, hva er personens jobbforhold/stilling/rolle
 • Kan andre barn være i faresonen for overgrep av samme overgriper?

Tiltak:

 • Hvem har blitt varslet?
 • Har det blitt gjort noen tiltak for å ivareta barnet eller ungdommen?