Her presenteres fem caser. Alle kommer med ulike løsningsforslag, og i venstremenyen er ekspertens kommentarer til disse. Casene kan brukes til å øve på retningslinjene, enten på egenhånd, men helst i en personalgruppe.

Publisert 10. november 2014.
Oppdatert 03. mai 2017.