Personer som har vært utsatt for overgrep kan ofte vise tegn på dette. Under listes de vanligste tegnene opp. Listen er imidlertid ikke fullstendig, det vil i det enkelte tilfeller kan forekomme andre tegn. Alle tegnene trenger heller ikke å være til stede. Dersom det skjer plutselige og uforklarlige endringer i en persons atferd bør du være spesielt oppmerksom.

1) Forandring i atferd

Overgrep kan føre til mange forandringer i personens atferd, for eksempel isolasjon, konsentrasjonsvansker, passivitet eller aggressivitet rettet mot seg selv eller andre. Personen kan også plutselig og tilsynelatende uforklarlig vise sinne rettet mot nærpersoner eller reagere uvanlig på vanlige hendelser (smak, lyd, lukt, bevegelser, og lignende).

2) Kroppslige, somatiske tegn

Vondt i hodet og magen, stramme muskler, ofte urinveisinfeksjon, urenslighet for urin og avføring, søvnproblemer, uforklarlig vekttap, gjentatte mareritt, tannråte, blåmerker.

Ved legeundersøkelse kan det eventuelt avdekkes en uforklarlig redsel for fysisk eller gynekologisk undersøkelse, vaginalt eller analt traume eller seksuelt overførbare sykdommer.

3) Redsel for personer eller arenaer som tidligere har vært trygge

Dersom en person er utsatt for fysiske eller seksuelle overgrep, kan man ofte se at personen vegrer seg for å forlate et sted eller gå til steder hvor overgriper befinner seg og/eller viser redsel ved nærvær eller omtale av en bestemt person.

4) Overdreven seksualisert atferd

Dersom en person er utsatt for seksuelle overgrep, vil hun eller han kunne vise en overdreven seksuell atferd, eller bruke konkrete ord og uttrykk som ikke harmonerer med personens alder og kunnskapsnivå. Personen kan også tvinge seg på andre på en tvangspreget måte.

5) Regresjon

Personen kan gå tilbake i utvikling og viser mindre selvstendighet enn tidligere, blant annet når det gjelder aktiviteter i dagliglivet (ADL), vedkommende kan begynne å tisse på seg, ha problemer med å huske ord som han/hun ellers har kunnet og/eller begynne å stamme.

6) Depresjon og tristhet

"Det er noe med Leif... Han smiler ikke lenger, han virker ulykkelig og trist." Dersom du observerer at en person plutselig er mye trist og lei seg, kan dette være et tegn på at noe har skjedd.

Kan også være andre mulige forklaringer

Disse signalene trenger ikke være tegn på overgrep. Det kan være mange ulike årsaker til for eksempel atferdsendring. Signalene vil variere etter personens alder og sosial- og kulturell tilhørighet, nettverk og psykisk og fysisk stimulering.

Vi må være ydmyke og ta oss tid til å innhente opplysninger som kan gi oss mest mulig informasjon om saken, eller som kan gi andre forklaringer. Ved tvil kan du også kontakte Habiliteringstjenesten og drøfte dette uten å nevne navn.