Det har skjedd et overgrep. Hva gjør du?

Dersom du har vært vitne til et overgrep, kommer til stedet kort tid etter at det har skjedd et overgrep, eller noen forteller deg at et overgrep har funnet sted, skal du forholde deg til de følgende retningslinjene.

Varsle

 • Du har plikt til å melde fra og skal varsle ansvarlig leder så fort som mulig.
 • Ansvarlig leder skal varsle politiet.
 • Dersom kontakt med nærmeste leder ikke er mulig å få til umiddelbart eller ikke er hensiktsmessig, ta kontakt med ledernivået over eller politiet.
 • I samråd med politiet skal offeret til voldtektsmottak/legeundersøkelse.

Mens du venter på at politiet skal komme

 • Sørg for at offeret ikke vasker seg, og at andre spor politiet skal sjekke ut ikke svekkes.
 • Du skal sikre åstedet i påvente av at politiet kommer, deriblant låse dører og vinduer til et eventuelt åsted.
 • Sørg for at tøy ikke vaskes. Dersom det er behov for å sikre spor i form av å pakke ned klær med mulig DNA-spor (spytt, sæd, hår osv.), skal disse primært pakkes i papirsekker.
 • Lås inn dokumenter og gjenstander som kan være relevante.
 • Du skal skrive ned alt som har skjedd:
 • Si til personen som er utsatt at du vil hjelpe. Ikke lov at du ikke skal si det til noen. Informer om at du må fortelle om hendelsen videre. 
 • Husk også at du har taushetsplikt. Det er viktig å begrense hvor mange som får informasjon om overgrepet. 
 • Du skal ikke konfrontere antatt overgriper. Dette blant annet fordi personen ikke skal kunne ødelegge bevis eller påvirke vitner. Se trinn 4.
 • Politioppgaver overlates til politi. Virksomheten skal politianmelde saken. Vær bevisst på rettigheten til å ha en kontaktperson i politiet. Se trinn 3.

Last ned

Publisert 02. november 2014.
Oppdatert 17. april 2015.