Oversikt over MST-team. Multisystemisk terapi (MST) er et hjemmebasert behandlingstilbud for familier med ungdom (12-18 år) med alvorlige atferdsvansker. MST er et alternativ til plassering utenfor hjemmet.