Nasjonalt inntaksteam endres til Nasjonal enhet for behandlingstiltak (NABE). NABE har to underliggende avdelinger.

NABE, avdeling kartlegging, bistår inntak med kartlegging og målgruppedifferensiering av alle ungdommer som kommunen søker om behandlingsinstitusjon til etter Lov om barneverntjenester §§ 4-24 og 4-26. Avdelingsleder er Siri Hoftun

NABE, avdeling implementering og kvalitetssikring har ansvar for implementering og kvalitetssikring av MST, institusjonene som jobber med læringsbasert rusbehandling (LBR) og MultifunC i Norge. Enhetsleder for NABE Kate Irene Hansson leder denne avdelingen.

Her kan du lese mer om inntak til institusjon jf. bvl §§ 4-24 og 4-26.

Kontaktinformasjon NABE: