Bufdir har ansvar for å fremme likestilling og arbeide for å hindre diskriminering, på grunnlag av kjønn. Vi bidrar til å styrke kompetansen om likestilling og ikke-diskriminering hos kommuner og sektormyndigheter, organisasjoner og andre.

Våre oppgaver er blant annet å:

  • Bistå Barne- og likestillingsdepartementet med å fremme et likestilt samfunn med like rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt
  • Formidle kunnskap fra forskning, og utvikle faglige anbefalinger
  • Representere Norge i internasjonale likestillingsfora
  • Delta i internasjonale likestillingsprosjekt
  • Forvalte tilskudd til kompetansemiljøer og organisasjoner

Vi samarbeider med