Fagpersoner

Fredrik Langeland

Seniorrådgiver, seksjon for likestilling og inkludering

Jeg jobber blant annet med:

 • Innsats på lokalt/regionalt nivå
 • Lhbti.no  
 • Internasjonalt arbeid
 • Lhbti-personer med innvandrerbakgrunn

Bakgrunn

 • Rådgiver, Universitetet i Stavanger
 • Rådgiver, Nordland fylkeskommune
 • Ph.d. i samfunnsvitenskap, Universitetet i Stavanger
 • Mastergrad i kulturvitenskap, Universitetet i Bergen
Gada Azam

Seniorrådgiver, Seksjon for likestilling og inkludering

Jeg jobber blant annet med:

 • Likestilling og ikke-diskriminering knyttet til kjønn
 • Råd og veiledning
 • Internasjonalt arbeid
 • Kunnskapsutvikling

Bakgrunn:

 • Mastergrad i statsvitenskap
 • Seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Forskningskoordinator, Folkehelseinstituttet
 • Saksbehandler, Utlendingsdirektoratet
Gudrun Jevne

Seniorrådgiver, seksjon for statistikk og analyse

Jeg jobber blant annet med:

 • Helse og omsorg
 • Arbeidsliv og arbeidsgivers plikter
 • Idrett og fritid i et lhbti-perspektiv
 • Sammensatte identiteter
 • Internasjonalt arbeid for lhbti-rettigheter

Bakgrunn

 • Jobbet med likestillingsspørsmål, seksuell orientering og kjønnsidentitet ved International Labour Organization (ILO) i Beirut, Libanon og Genève, Sveits
 • Service Development Manager, Street League, London, England
 • Mastergrad i likestilling og utviklingsstudier fra Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, Brighton, England
Ida Thommessen Austad

Seniorrådgiver, Analyseavdelingen

Jeg jobber blant annet med:

 •  Levekårsstatus for personer med nedsatt funksjonsevne
 •  Statistikk og analyse om bl.a.  likestilling, levekår og inkludering
 •  Indikatorutvikling og FoU

Bakgrunn

 •  Miljøverndepartementet
 •  Mastergrad i statsvitenskap
John-Ingvard Kristiansen

Seniorrådgiver, Seksjon for likestilling og inkludering (SLI)

Jeg jobber blant annet med:

 •  Utviklingshemming
 •  Vern mot overgrep
 •  Funksjonshemming

Bakgrunn

 • Cand polit 
 • Førstelektor i spesialpedagogikk 
Sverre Gjone Helseth

Seniorrådgiver, Analyseavdelingen

Jeg jobber blant annet med:

 •  Dokumentasjon og analyse om levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne
 •  Tall, fakta og analyse om oppvekst i Norge
 •  FoU, rapportering, m.m

Bakgrunn

 •  Statsvitenskap/internasjonale studier. Fokus på utsatte grupper, radikalisering, konflikt
 •  Sosialt arbeid med personer med nedsatt funksjonsevne, asylsøkere, eldre

Ledelsen

Bjørn Lescher-Nuland

Seksjonssjef, Likestillingsavdelingen og leder av LHBT-senteret.

Publisert 16. april 2015.
Oppdatert 07. april 2016.