Beredskapshjem tar imot både barn og ungdom for en kortere periode. Statlige familiehjem er forsterkete fosterhjem som skal være omsorgsbase for ungdom over 12 år.

Til disse oppdragene søker vi omsorgsfulle familier i Telemark, Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud som har engasjement for å gjøre en forskjell i et barn eller en ungdoms liv. 

Statlige familie- og beredskapshjem må ha

  • Erfaring med barn og ungdom.
  • Evne til å motta veiledning og opplæring både individuelt og i gruppe.
  • Gode samarbeidsevner, og evne til å organisere og koordinere samarbeid.
  • Engasjement og evne til å støtte og motivere barn og unge.
  • Være interessert i skoleoppfølging og selvstendighetstrening for at bistå barn med en best mulig overgang til «voksenlivet».

Opplæring og veiledning tilbys

Oppdragstakere i Bufetat er å regne som frilanser, har sykepengerettigheter og pensjonsordning. Oppdragstakere får egen veileder, og knyttes til fellesskap med andre fosterhjem og deltar i gruppeveiledning.

Kurs og opplæring etter avtale.

Arbeidsgodtgjøring

Det gis arbeidsgodtgjøring mellom kr 379 562 - 509 168, avhengig av utdanning og arbeidserfaring. Utgiftsdekning på kr  8 360 per måned ved plassering. Det tilbys avlastning og tilrettelegges for friperioder ihenhold til oppdragsavtale.

Familiehjem

Behandlingsfosterhjem

Kontaktpersoner

Buskerud ungdomshjem, familiehjem

Buskerud barne- og familiesenter

Fosterhjemstjenesten i Arendal - familiehjem for ungdom

Telemark og Vestfold ungdomshjem, familiehjem

Vestfold barne- og familiesenter, familie- og beredskapshjem

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.

Publisert 08. juni 2016.
Oppdatert 27. mars 2018.