Hvert år flytter om lag 1000 nye barn til et fosterhjem. Det gjør fosterhjem til det største barneverntiltaket i Norge. Her finner du alle presentasjonene fra konferansen.

Presentasjoner fra konferansen

Presentasjonene ligger tilgjengelig digitalt fram til og med 22. desember. 

Konferansen 

Samfunnsendringer og ny kunnskap krever nye løsninger i fosterhjemsomsorgen.

På konferansen kommer nasjonale og internasjonale forskere og utøvere i praksis for å gi oss ny kunnskap om hvem fosterbarna er, og hvordan fosterhjemsomsorgen må møte nødvendige endringer.

Du vil også få innsikt i forskningen rundt og erfaringene med to ulike veiledningsprogrammer for fosterhjem.

Program

Se programmet for hele dagen.

Endringer?

Har du endringer til påmeldingen kan du ta kontakt med Anette Fagerheim via e-post eller på telefon 466 17 885.

Konferansen er gratis. Eventuell reise og opphold dekker deltaker selv.

Arrangør av konferansen

Spisskompetansemiljøet for gruppeveiledning og opplæring av fosterhjem i Bufetat.

Publisert 04. desember 2017.
Oppdatert 13. desember 2017.