Da Norge stengte ned i mars i fjor, måtte Fosterhjemstjenesten invitere til digitale informasjonsmøter om fosterhjem. – Digitale møter er lett tilgjengelige uansett hvor du bor, og vi vil fortsette med disse også når samfunnet åpner opp igjen, sier rådgiver Hege-Elisabeth Kirkhorn i Fosterhjemstjenesten.

Hege-Elisabeth Kirkhorn har holdt en rekke digitale informasjonsmøter om fosterhjem det siste året. Hun forteller at de digitale møtene ofte har flere påmeldte enn de fysiske møtene.

Hege Elisabeth Kirkhorn1.jpg

Fosterhjemsrådgiver Hege-Elisabeth Kirkhorn har holdt digitale informasjonsmøter om fosterhjem flere ganger i måneden det siste året. Foto: Privat. 

- Selv om mange kanskje er litt tidlig i prosessen når de deltar, så startes en tankeprosess som kan modnes. På den måten kan dette bære frukter på sikt, sier hun.

De digitale møtene foregår på Teams. Deltakerne har synlige adresser for hverandre, men kan velge å slå av kameraet. Fosterhjemstjenesten gir informasjon og tips, og svarer på spørsmål.

- Folk stiller spørsmål i chatten underveis, og vi leser opp og svarer fortløpende på disse. Jeg henger også alltid litt igjen når møtet er ferdig, slik at folk kan stille spørsmål når ikke alle er "til stede", sier fosterhjemsrådgiveren. Deltakerne blir også ringt opp dagen etter, slik at de kan få svar på mer konkrete spørsmål de måtte ha.

Vil du melde deg på informasjonsmøte? Her finner du oversikt over digitale og fysiske informasjonsmøter over hele landet.

Vil også tilby fysiske møter

- Digitale møter er kommet for å bli. Jeg håper allikevel vi kan ha noen fysiske i tillegg, understreker Kirkhorn. Hun opplever at det er lettere for folk å stille spørsmål ved fysiske møter, og at det er enklere å gi familiene mer personlig veiledning.

Kirkhorn erfarer at fysiske møter gjør det lettere å få til gode diskusjoner og det blir utvekslet flere spørsmål som alle kan ha nytte av.
- Familiene ser også hvor ulike de er, samtidig som at alle er like aktuelle som fosterhjem. Fosterbarn er jo som alle andre barn, forskjellige. Derfor trenger vi et mangfold av fosterhjem, avslutter fosterhjemsrådgiver Hege-Elisabeth Kirkhorn.