Hvorfor bli fosterhjem?

Å være fosterhjem gir mye glede. Fosterforeldre sier at det største er å oppleve positive endringer hos barnet. Her kan du lese og høre historiene til både fosterbarn, -søsken og -foreldre, fortalt av dem selv. I tillegg finner du råd og vink fra fagfolk. Vi håper historiene vil hjelpe dere som vurderer å bli fosterhjem med å ta et velinformert og veloverveid valg.

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene