Noen barn og unge har behov for et fosterhjem med særlige ressurser, kompetanse og erfaring. Vi ønsker å komme i nærmere kontakt med deg og fortelle mer om hva det vil si å være et statlig familiehjem eller beredskapshjem.

Flere barn og ungdom trenger et nytt hjem. Barna trenger voksne som er trygge og omsorgsfulle, og som kan gi dem forutsigbarhet og aksept. Som kan se dem, se det positive hos dem og gi dem mestringsfølelse. Noen av barna har utfordringer som gjør at de ikke skal bo i ordinære fosterhjem.

Hva er et familiehjem?

Bufetat driver statlige familiehjem. Å være statlig familiehjem betyr at du er engasjert på heltid som oppdragstaker og inngår arbeidsavtale med Bufetat. Alle oppdragstakere får fast godtgjøring og utgiftsdekning, i tillegg til friperioder etter behov og avtale med Bufetat. Kontraktlengden for familiehjem er 3 år.

Vår godtgjøring ligger omtrent på linje med vanlige lønnsvilkår som ansatt i stat og kommune. Du har også rett til pensjonsordninger på linje med andre arbeidstakere i staten.

Hva er et beredskapshjem

Som beredskapshjem skal dere ha omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine.

Krav til familiehjem og beredskapshjem

  • Familie- og beredskapshjem må ha minimum treårig relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå (gjelder en av fosterforeldrene). Etter en individuell vurdering kan annen formell utdanning, erfaring som fosterforeldre og annen relevant erfaring erstatte dette kravet.
  • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge med spesielle behov
  • Personlige egenskaper vil bli særskilt vektlagt
  • Det kreves uttømmende barneomsorgsattest (politiattest) og helseattest
  • Må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring.

Opplæring og oppfølging

Som oppdragstaker hos oss, får du hyppig faglig veiledning og oppfølging, og en egen konsulent som følger deg i tykt og tynt i hverdagen. Du får tilbud om gratis kurs og opplæring både før og underveis i oppdraget.

Ta kontakt

Vi hører gjerne fra deg hvis du tror dette er noe for deg, eller om du ønsker en uforpliktende prat om hva det innebærer å være familie- eller beredskapshjem.

Ledige oppdrag som familie- og beredskapshjem

Ledige oppdrag i Rogaland, Hardaland og Sogn og Fjordane

Familiehjem: Ledige oppdrag i Sør-Rogaland
Familiehjem: Ledige oppdrag i Bergensområdet
Familiehjem: Ledige oppdrag i Haugesund-/Fonna-området
Familiehjem: Ledige oppdrag i Sogn og Fjordane
Beredskapshjem: Ledige oppdrag i Sør-Rogaland
Beredskapshjem: Ledige oppdrag i Bergensområdet

Region Nord-Norge