Beredskapshjem er fosterhjem som er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel som følge av en akuttsituasjon. Dette er en krevende oppgave som stiller særlige krav til beredskapshjemmet og familien som helhet. Beredskapshjemmet skal ha omsorgen for barn og unge i en kort periode inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til de flytter tilbake til foresatte. Et beredskapshjem er en familie med eller uten hjemmeboende barn hvor den ene voksne har oppdrag som omsorgsperson på fulltid.

Krav til beredskapshjem

Det er en fordel om minst én av de voksne i beredskapshjemmet har relevant utdanning og/eller kompetanse og erfaring med barn og/eller ungdom. Annen relevant kompetanse eller personlig egnethet kan kompensere for dette kravet. 

Beredskapshjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring. Som beredskapshjem inngår du/dere avtale med Bufetat om lønn og andre vilkår.

Vi har ledige oppdrag som beredskapshjem.

Spørsmål? 

Ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste.

Publisert 21. april 2015
Oppdatert 07. juli 2020