Beredskapshjem er et fosterhjem som er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel som følge av en akuttsituasjon. Dette er en krevende oppgave som stiller særlige krav til fosterforeldrene og familien som helhet. Som beredskapshjem har dere omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine.

Krav til beredskapshjem

Vi ønsker at beredskapshjem har relevant utdanning og/eller kompetanse. Eksempler på slik utdannelse kan være barnevernspedagog, sosionom, psykolog eller lærerutdanning. Tidligere erfaring som fosterforeldre, annen utdanning eller relevant erfaring kan erstatte dette kravet.

Beredskapshjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring. Som beredskapshjem inngår du/dere avtale med Bufetat om lønn og andre vilkår.

Ledige oppdrag som familie- og beredskapshjem

Spørsmål? 

Ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste.

Publisert 21. april 2015.
Oppdatert 04. april 2018.