Har du erfaring med barn og unge? Motivasjon for å ivareta et barns behov for trygghet? Da er det barn og ungdommer som trenger deg i en 100 % fast stilling.

Hva er et statlig familiehjem?

Å være statlig familiehjem betyr at du er 100 % fast engasjert som oppdragstaker, med fast oppdragsavtale i Bufetat. Hjemmene får et profesjonelt nettverk rundt seg som kan gi faglig og praktisk støtte og veiledning.

Et statlig familiehjem er et fulltidsengasjert fosterhjem som skal være omsorgsbase for ungdom over 12 år. Familiehjemmet er et alternativ til institusjon og gir ungdommene et hjem å komme til. Noen barn og unge har behov for ekstra oppfølging. De trenger voksne som støtter opp rundt å mestre hverdag og skole, og som legger til rette for en god overgang til voksenlivet. Ungdommene har ulike utfordringer som gjør at det ikke er noe alternativ å flytte i ordinære fosterhjem.

Hvem kan bli familiehjem?

Vi søker gode, rause og tydelige voksne som har:

 • Erfaring med barn og unge
 • Evne til å motta veiledning og opplæring både individuelt og i gruppe
 • Gode samarbeidsevner
 • Motivasjon, trygge omgivelser og evne til å ivareta barnets og ungdommens behov for omsorg

I et familiehjem har en av de voksne oppdraget som fosterforelder på heltid, og det er ønskelig at en av fosterforeldrene har minimum treårig relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Etter en individuell vurdering kan annen formell utdanning eller erfaring erstatte dette kravet. Statlige familiehjem må være tidligere godkjente fosterhjem eller ha gjennomført PRIDE-opplæring.

Hva kan vi tilby deg som vil bli familiehjem?

Dette kan vi tilby:

 • Arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning
 • Avlastnings- og friperioder
 • Pensjonsrettigheter på linje med andre arbeidstakere i staten
 • Gratis opplæring både i forkant og underveis
 • Regelmessig veiledning individuelt og i grupper
 • Nettverk med andre statlige fosterhjem
 • Utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Avtalen innebærer en treårig kontrakt med mulighet for forlengelse og med gjensidig oppsigelsesperiode på 3 måneder.

Bufetat gir arbeidsgodtgjøring mellom kr 409 400,- – 549 219,-  pr. år, avhengig av utdanning og arbeidserfaring. Utgiftsdekning er på kr 8 912,25 pr. måned ved plassering.

Det tilbys avlastning og tilrettelegges for friperioder.

Kontakt oss