Har du erfaring med barn og unge? Motivasjon for å ivareta et barns behov for trygghet? Da er det barn og ungdommer som trenger deg i en 100 % fast stilling.

Et statlige familiehjem er et forsterket fosterhjem som skal være omsorgsbase for ungdom over 12 år. Familiehjemmet er et alternativ til institusjon og gir ungdommene et hjem å komme til. Beredskapshjem skal ta imot både barn og ungdom for en kortere periode.

Hva innebærer det?

Å være statlig familie- eller beredskapshjem betyr at du er i 100 % fast stilling som oppdragstaker, med fast oppdragsavtale i Bufetat. Hjemmene får et profesjonelt nettverk rundt seg som kan gi faglig og praktisk støtte og veiledning.

Vi søker gode, rause og tydelige voksne som har:

 • Erfaring med barn og unge
 • Evne til å motta veiledning og opplæring både individuelt og i gruppe
 • Gode samarbeidsevner
 • Motivasjon, trygge omgivelser og evne til å ivareta barnets og ungdommens behov for omsorg

Dette kan vi tilby:

 • Arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning
 • Avlastnings- og friperioder
 • Pensjonsrettigheter på linje med andre arbeidstakere i staten
 • Gratis opplæring både i forkant og underveis
 • Regelmessig veiledning individuelt og i grupper
 • Nettverk med andre statlige fosterhjem
 • Døgnkontinuerlig vakttelefon for fosterforeldre
 • Utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Avtalen innebærer en treårig kontrakt med mulighet for forlengelse og med gjensidig oppsigelsesperiode på 3 måneder.

Statlige familiehjem

Noen barn og unge har behov for ekstra oppfølging. De trenger voksne som støtter opp rundt å mestre hverdag og skole, og som legger til rette for en god overgang til voksenlivet. Ungdommene har ulike utfordringer som gjør at det ikke er noe alternativ å flytte i ordinære fosterhjem.

I et familiehjem har en av de voksne oppdraget som fosterforelder på heltid, og det er ønskelig at en av fosterforeldrene har minimum treårig relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Etter en individuell vurdering kan annen formell utdanning eller erfaring erstatte dette kravet. Statlige familiehjem må være godkjente fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring.

Statlige beredskapshjem

Beredskapshjem er fosterhjem som på kort varsel kan ta imot barn og unge som er i en akutt situasjon. Som beredskapshjem skal dere ha omsorgen for barnet til en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine.

Det er ønskelig at beredskapshjem har relevant utdanning og/eller kompetanse. Etter individuell vurdering kan annen formell utdanning eller erfaring erstatte dette kravet. Beredskapshjem må være godkjente fosterhjem og gjennomføre
PRIDE-opplæring. Egne barn bør være over 7 år. 

Arbeidsgodtgjøring

Familiehjem: Bufetat gir arbeidsgodtgjøring mellom kr 383.899 - 514.987 pr. år, avhengig av utdanning og arbeidserfaring. Utgiftsdekning er på kr 8488,35 kr per måned ved plassering.

Beredskapshjem: Det gis arbeidsgodtgjøring mellom kr 383.899 - 514.987 pr. år, avhengig av utdanning og arbeidserfaring. Utgiftsdekning på kr 8488,35 kr pr. mnd. kommer i tillegg.

Det tilbys avlastning og tilrettelegges for friperioder.

Kontaktinformasjon