Beskjeden om å holde seg hjemme har overskygget alt annet i media de siste ukene. Men ikke alle har det trygt og godt hjemme. Mange barn vet heller ikke hvor hjemme skal være - ennå. Som beredskapshjem kan du gjøre en forskjell for barn og unge som trenger det.

Flere barn og ungdommer trenger noen som er der for dem – på heltid. Hvis du har erfaring med barn og unge, og motivasjon for å ivareta barns behov og trygghet, kan vi tilby deg en hundre prosent fast stilling, samtidig som du hjelper et barn.

Hva er et statlig beredskapshjem?

Som statlig beredskapshjem tar dere på kort varsel imot barn og unge som ikke kan bo hos familien sin eller andre nære mennesker i sin krets.

Beredskapshjemmet skal ta vare på barnet eller ungdommen i en kortere periode. Oppgaven er i stor grad å tilby omsorg, trygghet og ro til en mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine.

Du blir hundre prosent fast engasjert som oppdragstaker, med oppdragsavtale i Bufetat, og får et profesjonelt nettverk rundt deg, som gir faglig og praktisk støtte og veiledning.

Hvem kan bli beredskapshjem?

Vi søker gode, rause og tydelige voksne som har:

 • Erfaring med barn og unge.
 • Evne til å motta veiledning og opplæring både individuelt og i gruppe.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Motivasjon, trygge omgivelser og evne til å ivareta barnets og ungdommens behov for omsorg.

Vi ønsker oss beredskapshjem som har relevant utdanning og/eller kompetanse. Etter individuell vurdering kan annen formell utdanning eller erfaring erstatte dette kravet.

Hva kan vi tilby deg som vil bli beredskapshjem?

Vi gir deg:

 • Arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning.
 • Avlastnings- og friperioder.
 • Pensjonsrettigheter på linje med andre arbeidstakere i staten.
 • Gratis opplæring både i forkant og underveis.
 • Regelmessig veiledning individuelt og i grupper.
 • Nettverk med andre statlige fosterhjem.
 • Utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Avtalen innebærer en treårig kontrakt med mulighet for forlengelse og med gjensidig oppsigelsesperiode på tre måneder.