Takk for at du viser interesse for å hjelpe barn eller ungdom i en vanskelig situasjon. Vi ønsker å komme i nærmere kontakt med deg og fortelle mer om hva det vil si å være et statlig familiehjem.

Kom på informasjonsmøte

Vi inviterer alle interesserte til informasjonsmøte om statlige familiehjem i Midt-Norge mandag 27. mai kl. 18.00. Vi arrangerer informasjonsmøte fire steder:

Møtene er uforpliktende og gir deg muligheten til å spørre om det du måtte lure på og høre oss fortelle mer om hva det innebærer å være statlig familiehjem.

Har du ikke anledning til å delta på informasjonsmøte? Ta kontakt

Om du ikke kan delta på informasjonsmøte denne dagen, ta kontakt med oss på telefon 466 17 543 eller e-post. Vi er tilgjengelige i Volda, Molde, Levanger og Oppdal for avtaler fra kl. 12.00 til 15.00 mandag 27. mai eller vi kan avtale å møtes på våre kontorer eller hjemme hos deg på et annet tidspunkt.

Hva er et statlig familiehjem?

Noen barn og unge (8 til 18 år) har behov for ekstra oppfølging. De kan ha utfordringer som gjør at det ikke er noe alternativ å flytte i ordinære fosterhjem, men å flytte i et familiehjem kan være løsningen. I et familiehjem har en av de voksne oppdraget som fosterforelder på heltid.

I et familiehjem er det ønskelig at en av fosterforeldrene har minimum treårig relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Relevant utdannelse kan være barnevernspedagog, sosionom, psykolog eller lærer. Etter en individuell vurdering kan annen formell utdanning eller annen relevant erfaring erstatte kravet om relevant utdanning. Alle familiehjem får gratis PRIDE-opplæring.

Å være statlig familiehjem betyr at du er oppdragstaker med fast arbeidsavtale i Bufetat. Alle oppdragstakere får fast godtgjøring og utgiftsdekning i hele kontraktsperioden, i tillegg til friperioder etter behov og avtale med Bufetat. Kontraktslengden for familiehjem er 3 år. Vår godtgjøring ligger omtrent på linje med vanlige lønnsvilkår som ansatt i stat og kommune. Du har også rett til pensjonsordninger på linje med andre arbeidstakere i staten.

Som oppdragstaker hos oss, får du hyppig faglig veiledning og oppfølging, og en fast konsulent som følger deg i tykt og tynt i hverdagen. Du får tilbud om gratis kurs og opplæring både før og underveis i oppdraget.