Takk for at du viser interesse for å hjelpe barn eller ungdom i en vanskelig situasjon. Vi ønsker å komme i nærmere kontakt med deg og fortelle mer om hva det vil si å være et statlig familiehjem.

Hva er et statlig familiehjem?

Noen barn og unge (8 til 18 år) har behov for ekstra oppfølging. De kan ha utfordringer som gjør at det ikke er noe alternativ å flytte i ordinære fosterhjem, men å flytte i et familiehjem kan være løsningen. I et familiehjem har en av de voksne oppdraget som fosterforelder på heltid.

I et familiehjem er det ønskelig at en av fosterforeldrene har minimum treårig relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Relevant utdannelse kan være barnevernspedagog, sosionom, psykolog eller lærer. Etter en individuell vurdering kan annen formell utdanning eller annen relevant erfaring erstatte kravet om relevant utdanning. Alle familiehjem får gratis PRIDE-opplæring.

Å være statlig familiehjem betyr at du er oppdragstaker med fast arbeidsavtale i Bufetat. Alle oppdragstakere får fast godtgjøring og utgiftsdekning i hele kontraktsperioden, i tillegg til friperioder etter behov og avtale med Bufetat. Kontraktslengden for familiehjem er 3 år. Vår godtgjøring ligger omtrent på linje med vanlige lønnsvilkår som ansatt i stat og kommune. Du har også rett til pensjonsordninger på linje med andre arbeidstakere i staten.

Som oppdragstaker hos oss, får du hyppig faglig veiledning og oppfølging, og en fast konsulent som følger deg i tykt og tynt i hverdagen. Du får tilbud om gratis kurs og opplæring både før og underveis i oppdraget.