Takk for at du viser interesse for å hjelpe barn eller ungdom i en vanskelig situasjon. Vi ønsker å komme i nærmere kontakt med deg og fortelle mer om hva det vil si å være et statlig familiehjem.

Kom på informasjonsmøte eller ta kontakt med oss

Informasjonsmøter

Vi inviterer alle interesserte til informasjonsmøte om familiehjem i Midt-Norge mandag 26. februar kl. 18.00. Vi arrangerer informasjonsmøte tre forskjellige steder:

Møtene er uforpliktende og gir deg muligheten til å spørre om det du måtte lure på og høre oss fortelle mer om hva det innebærer å være statlig familiehjem.

Ta kontakt

Vi trenger flere familiehjem i hele Midt-Norge, og om du ikke kan delta på informasjonsmøte denne dagen, kan du kontakte oss på telefon 466 15 073 eller e-post.

Hva er et familiehjem?

Noen barn og unge (8 til 18 år) har behov for ekstra oppfølging. De kan ha utfordringer som gjør at det ikke er noe alternativ å flytte i ordinære fosterhjem, men å flytte i et familiehjem kan være løsningen. I et familiehjem har en av de voksne oppdraget som fosterforelder på heltid.

I et familiehjem er det ønskelig at en av fosterforeldrene har minimum treårig relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Relevant utdannelse kan være barnevernspedagog, sosionom, psykolog eller lærer. Etter en individuell vurdering kan annen formell utdanning eller annen relevant erfaring erstatte kravet om relevant utdanning. Alle familiehjem får gratis PRIDE-opplæring.

Mer informasjon om statlige familiehjem

Å være statlig familiehjem betyr at du er oppdragstaker med fast arbeidsavtale i Bufetat. Alle oppdragstakere får fast godtgjøring og utgiftsdekning i hele kontraktsperioden, i tillegg til friperioder etter behov og avtale med Bufetat. Kontraktslengden for familiehjem er 3 år. Vår godtgjøring ligger omtrent på linje med vanlige lønnsvilkår som ansatt i stat og kommune. Du har også rett til pensjonsordninger på linje med andre arbeidstakere i staten.

Som oppdragstaker hos oss, får du hyppig faglig veiledning og oppfølging, og en fast konsulent som følger deg i tykt og tynt i hverdagen. Du får tilbud om gratis kurs og opplæring både før og underveis i oppdraget.

Publisert 08. september 2017.
Oppdatert 31. januar 2018.