Egenpresentasjon og samtale

Dersom du ønsker å gå videre for å bli fosterforelder, fyller du helt uforpliktende ut et egenpresentasjonsskjema der du forteller litt om: 

  • Familiesituasjon
  • Boligforhold
  • Arbeidssituasjon
  • Helse

Egenpresentasjonsskjemaet blir brukt i vårt videre samarbeid med å vurdere om du og din familie kan bli fosterhjem. I tillegg trenger vi en samtykkerklæring der dere godkjenner at vi kan ta kontakt med barnevernstjenesten og NAV i deres nåværende og tidligere bostedskommuner for å innhente eventuelle opplysninger som kan hjelpe oss i vurderingen.

Jeg vil sende inn egenpresentasjonsskjema elektronisk
Jeg vil sende inn egenpresentasjonsskjema, men har ikke elektronisk ID
Jeg vil sende inn egenpresentasjonsskjema, men bor i Oslo
Publisert 11. mai 2017
Oppdatert 19. juni 2020