Foto: Tine Poppe

Møt oss

Møt oss

Egenpresentasjon og hjemmebesøk

Dersom du ønsker å gå videre i prosessen, kan du helt uforpliktende fylle ut et egenpresentasjonsskjema der du forteller litt om:

  • Familiesituasjon
  • Boligforhold
  • Arbeidssituasjon
  • Helse

Hvis du er bosatt i Oslo fyller du ut dette egenpresentasjonsskjemaet, og sender det per post til:

Barne- og familieetaten
Fosterhjemstjenesten
Postboks 6726 St. Olavs plass
0130 Oslo

Fosterhjemstjenesten i Oslo ønsker også å komme i kontakt med familier som bor innenfor to timers kjøretur utenfor Oslo. 

Hvis du er bosatt i andre deler av landet fyller du ut dette egenpresentasjonsskjemaet, og sender det per post til:

Fosterhjemstjenesten i (sett inn din lokale fosterhjemstjeneste)
Bufetat
Postboks 2233
3103 Tønsberg

Du skal ikke benytte e-post fordi skjemaet inneholder taushetsbelagt informasjon om personopplysninger.

Når vi har mottatt skjemaet, vil fosterhjemstjenesten ta kontakt med deg.

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.

Publisert 29. juli 2013.
Oppdatert 02. november 2016.