Foto: Tine Poppe

Godkjenning

Godkjenning

Når du har gjennomført PRIDE-kurs blir du forhåndsvurdert av fosterhjemtjenesten, og eventuelt gitt en anbefaling om å bli fosterhjem.

Det er barneverntjenesten i kommunen din som formelt godkjenner deg som fosterhjem.

Rett familie til rett barn

Det er viktig å finne det rette fosterhjemmet til det enkelte fosterbarn. Barnet og barnets familie har rett til å uttale seg om valg av fosterfamilie. I noen tilfeller kan det derfor ta litt tid før du blir kontaktet om et konkret barn.

Før barnet flytter inn blir fosterhjemmet som regel kjent både med fosterbarnet og barnets familie.

Fosterfamilien må fremlegge helseattest. Dette får du hos din fastlege.

Fosterfamilien må også fremlegge politiattest. Alle strafferettslige reaksjoner vil vises på attesten (ikke forenklede forelegg).

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.

Publisert 29. juli 2013.
Oppdatert 17. april 2015.