Ungbokurs

Ungbokurs er et opplæringsprogram som gir dere mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem for ungdom er noe som passer for familien deres.

Alle må gjennomføre opplæring før de kan bli fosterfamilie.

Om opplæringen:

Ungbo-opplæringen går over tre moduler. Den første opplæringsmodulen skjer før plassering. De to neste modulene når ungdommen har flyttet inn i fosterhjemmet.

Familier som vil delta på Ungbokurs forplikter seg til å delta på alle modulene.

Modul 1 – Generell innføring

Dere får informasjon om hva det vil si å være ungdomsfosterhjem, og hvorfor noen ungdommer trenger å bo i fosterhjem. Dere får også en innføring om hvordan systemet arbeider rundt ungdommen, og om barneverntjenesten og Bufetat sin rolle.

Modul 2 og 3

Modul 2 fokuserer på samspill/samhandling og endringer i familien. Modul 3 omhandler ungdomsproblematikk. Begge modulene legger opp til å knytte fosterhjemmets egne erfaringer inn i opplæringen.

Hjemmebesøk

Før oppstart av modul 1 kommer fosterhjemstjenesten på hjemmebesøk hos dere for å presentere Ungbokurset, og litt informasjon om det å være et ungdomsfosterhjem.

Etter gjennomført modul 1, gjennomfører vi ytterligere 2-3 samtaler. Dette gjør vi for å danne grunnlag for å utarbeide en rapport, før vi kan klarstille en familie som fosterhjem.

Har du spørsmål eller vil vite mer om Ungbokurset?

Ta direkte kontakt med fosterhjemskonsulent Truls Sæther, telefon 466 16 686 hvis du ønsker mer informasjon om Ungbokurset. 

Fosterhjemstjenesten Ski og  Fosterhjemstjenesten Sarpsborg er ansvarlig for Ungbokursene.

Finn kurs og informasjonsmøter

Du finner oversikt over kurs og informasjonsmøter hos din lokale fosterhjemtjeneste

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene
Publisert 01. juli 2014.
Oppdatert 01. september 2015.