PRIDE ungdomskurs

UngdomsPRIDE er et intensivt rekrutterings- og opplæringskurs for deg som kan tenke deg å bli fosterhjem for en ungdom mellom 13 – 17 år.

Kurset kan også tilbys i en tilpassa form som et oppfølgingskurs til hjem som har fått ungdom plassert, eller der fosterbarnet er kommet i ungdomsalder.

UngdomsPRIDE går over en helg, samt en dag. På kurset kan du stille spørsmål til ulike representanter i fosterhjemsomsorgen: foreldre, fosterforeldre, kommunal barneverntjeneste, søsken i fosterhjemmet, tilsynsfører og fosterbarn.

Kurset inkluderer også tre hjemmebesøk, ett før oppstart og to i etterkant av kurset.

Temaene for UngdomsPRIDE er:

  1. Den unges rett til familie – fosterfamiliens rett til forberedelse
  2. Den unges rett til stabilitet og kontinuitet – fosterfamiliens rett til oppfølging og veiledning
  3. Den unges tilknytningsbehov
  4. Ungdommens muligheter til å håndtere tap
  5. Den unges rett til familiebånd
  6. Den unges rett til omsorg, oppdragelse og sikre grenser
  7. Panelsamling – dialog med ulike fagfolk i barnevernfeltet
  8. Forberedelse til endringen.

Kurset, inkludert eventuell overnatting, dekkes av Bufetat. 

Finn kurs og informasjonsmøter

Du finner oversikt over kurs og informasjonsmøter hos din lokale fosterhjemtjeneste

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene
Publisert 24. januar 2014.
Oppdatert 17. april 2015.