UngdomsPRIDE er et intensivt rekrutterings- og opplæringskurs for deg som kan tenke deg å bli fosterhjem for en ungdom mellom 13 – 17 år.

Kurset kan også tilbys i en tilpassa form som et oppfølgingskurs til hjem som har fått ungdom plassert, eller der fosterbarnet er kommet i ungdomsalder.

UngdomsPRIDE går over en helg, samt en dag. På kurset kan du stille spørsmål til ulike representanter i fosterhjemsomsorgen: foreldre, fosterforeldre, kommunal barneverntjeneste, søsken i fosterhjemmet, tilsynsfører og fosterbarn.

Kurset inkluderer også tre hjemmebesøk, ett før oppstart og to i etterkant av kurset.

Temaene for UngdomsPRIDE er:

  1. Den unges rett til familie – fosterfamiliens rett til forberedelse
  2. Den unges rett til stabilitet og kontinuitet – fosterfamiliens rett til oppfølging og veiledning
  3. Den unges tilknytningsbehov
  4. Ungdommens muligheter til å håndtere tap
  5. Den unges rett til familiebånd
  6. Den unges rett til omsorg, oppdragelse og sikre grenser
  7. Panelsamling – dialog med ulike fagfolk i barnevernfeltet
  8. Forberedelse til endringen.

Kurset, inkludert eventuell overnatting, dekkes av Bufetat. 

Se oversikt over kurs

Publisert 11. mai 2017.
Oppdatert 25. september 2017.