PRIDE grunnkurs for slekt og nettverk

Fosterhjemtjenesten har egne PRIDE-kurs for deg som er eller ønsker å bli fosterforelder for et barn du kjenner eller er i slekt med.

PRIDE grunnkurs for slekt og nettverk gir deg kunnskap om og forståelse for oppgaver de fleste fosterforeldre møter. I tillegg får du kunnskap om de oppgavene som er særegne for deg som er fosterforelder til et barn du kjenner fra før.

Kurset går over ca 20 timer, fordelt på enkeltsamlinger og helgesamlinger. Fosterhjemstjenestene gjennomfører kursene på alt fra en helg til over en tid på 2-3 måneder.

Kurset er gratis.

Oversikt over kurs og påmelding

Søk opp din kommune. Da finner du oversikt over kommende PRIDE-kurs hos din lokale fosterhjemstjeneste.

Innholdet i kurset

Temaene er valgt ut for å hjelpe deg til med å sette deg inn rollen som fosterforelder og er blant annet:

 1. Introduksjon til PRIDE-slekt og nettverk.
  Innføring i PRIDE generelt og de fem ferdighetsområdene spesielt.
 2. Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem.
  Barneverntjenestens mandat og fosterhjemmets lovmessige forankring.
 3. Å møte barns behov for en trygg base.
  Tilknytningens betydning for utviklingen og forhold som utsetter barnets utvikling for skade.
 4. Å håndtere tap.
  Opplevelse av sorg og tap og ulike former for tap. Sorgprosessens faser og det å være barnets ledsager i sorgprosessen.
 5. Å gi god omsorg.
  Fosterbarns særlige behov for reflektert omsorg. «Omsorgsstjerna» med de sentrale omsorgsdimensjonene.
 6. Å støtte familierelasjoner.
  Betydningen av kontinuitet i tilværelsen og samvær og kontakt med opphavsfamilien.
 7. Familien i endring.
  Endringer i familiesystemet, for egne barn, for slekt og nettverk og det å ha «delt foreldreskap».
 8. Barneverntjenestens arbeid med fosterhjemmene.
  Barneverntjenestens oppfølging av fosterhjemmet og sentrale aspekter ved fosterhjemsavtalen.

PRIDE slekt og nettverk skal gi deg kunnskap og forståelse om årsaken til at barnet må flyttes fra foreldrene, og hvilke særlige omsorgsbehov barnet ofte har.

Som fosterforelder har du også en viktig oppgave og rolle overfor barnets familie og barneverntjenesten i kommunen. Forståelse for samarbeid og kunnskap om regleverk og fosterhjemsarbeid er nødvendig.

Andre PRIDE-kurs

PRIDE-grunnkurs: opplæring for fosterforeldre: For deg som vurderer å bli fosterhjem for et barn som ikke er i ditt slekt eller nettverk.

PRIDE-videreopplæringsmoduler: Kurs for dere som har vært fosterforeldre en stund

PRIDE ungdomskurs: for deg som kan tenke deg å bli fosterhjem for en ungdom mellom 13 – 17 år.

Finn kurs og informasjonsmøter

Du finner oversikt over kurs og informasjonsmøter hos din lokale fosterhjemtjeneste

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene
Publisert 29. juli 2013.
Oppdatert 01. desember 2015.