Rettleiing i kvardagen, samtalegrupper og kurs for vidarekomne 

Du kan få råd og rettleiing frå fagfolk – også utanfor arbeidstid. Di lokale fosterheimsteneste har ein vakttelefon som kan gje råd dersom det oppstår ein akuttsituasjon rundt fosterbarnet.

Vakttelefonar for fosterheim:

Oslo:

  • Vakttelefon for fosterhjem: tlf. 22 70 55 80 (Barnevernvakta i Oslo)

Bufetat region vest:

  • Bergen vakttelefon: 466 18 861
  • Haugesund vakttelefon: 466 19 021
  • Stavanger vakttelefon: 466 19 337
  • Sogn og fjordane vakttelefon: 466 19 126

Bufetat region sør:

  • Vakttelefon: 466 18 273 eller 466 18 266

Bufetat region nord:

  • Vakttelefon: 466 15 900

Bufetat region Midt-Norge:

  • Vakttelefon: 466 17 410

Vidareopplæring og samtalegrupper

PRIDE vidareopplæringsmodular er kurs for dei som har vore fosterforeldre ei stund.

Fosterheimstenestene arrangerer også samtalegrupper og andre kurs for dykk som alt er fosterforeldre.

Informasjon om PRIDE vidareopplæringsmodular, samtalegrupper og andre kurs for fosterforeldre finn du hos di lokale fosterheimsteneste. 

Individuell rettleiing

Barneverntenesta i kommunen (i Oslo: Bydelane) skal gje alle fosterforeldre nødvendig råd og rettleiing i samband med plassering av det enkelte barn, så lenge plasseringa varer. Dette følgjer av fosterheimsforskrifta § 7 andre ledd.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med di lokale fosterheimsteneste.

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.