Tid:
19 oktober 2019 09.00 - 20 oktober 2019 15.00
Sted:
Røros Hotell
Adresse:
An-Margrittveien 48, 7374 Røros

Fosterhjemstjenesten, avdeling Trondheim, inviterer til årets fosterhjemskonferanse for alle kommunale og statlige fosterhjem/beredskapshjem som har et aktivt fosterhjemsoppdrag. Konferansen vil gi fosterforeldre faglig og inspirerende påfyll, mulighet til å dele erfaringer og treffe andre fosterforeldre. Vi ønsker at dette blir en velfortjent pause i en krevende hverdag, samt en inspirerende helg både faglig og sosialt for alle som deltar.

Program

Lørdag:

09.00 – 10.00 Registrering
10.00 – 10.30 Åpning av konferansen v/ direktør for Bufetat region Midt: Johnny Berg
10.30 – 13.00 Fosterheimen som utviklingsarena – korleis møte barnet i kvardagen  gjennom samtalar og stimulering. Foredragsholdere Inge Nordhaug og Gunn Karoline Fugle
13.00 – 14.00 Lunsj
14.00 – 16.00 Byvandring – organisert eller på egen hånd
16.00 – 18.30 Inge Nordhaug og Gunn Karoline Fugle fortsetter
20.00 Middag – buffet, dans v /Bergstaden Oldstar

Søndag:

10.00 Velkommen til en ny dag!
10.00 – 10.30 Fosterhjemsforeningen forteller om sitt arbeid, informasjon om Vakttelefonen
10.30 – 11.30 «Barn og gaming - hvor farlig er det?» v/ Beate Wold Hygen
11.30 – 12.00 Pause med utsjekking
12.00 – 13.45 «Fire begravelser og ett bryllup» v/ Morten Joachim Henriksen
13.45 – 14.00 Digital evaluering av konferansen
14.00 Dagen avsluttes med felles lunsj før avreise hjem

Presentasjon av foredragsholdere til Fosterhjemskonferansen 2019

Praktiske opplysninger

Konferansen er gratis. Bufetat dekker selve konferansen med fullpensjon, overnatting lørdag til søndag og festmiddag lørdag kveld. Andre kostnader som drikkevarer o.l. må dekkes av den enkelte og betales til hotellet før avreise. Hotellet har gratis parkering.

Deltagerne dekker selv reiseutgiftene til og fra Røros. Om du/dere ønsker overnatting fra fredag til lørdag, må det dekkes av den enkelte. Informer hotellet om at overnattingen er i forbindelse med fosterforeldrekonferansen, så får man samme rom begge nettene. Telefonnummer til Røros Hotell: 72 40 80 00.

Påmelding

Påmeldingsfristen er utløpt.

Spørsmål om konferansen?

Har du spørsmål, ta kontakt med rådgiver Anita Ødegård Nilsen på e-post anita.odegard.nilsen@bufetat.no eller telefon 466 17 510.