Tid:
01 januar 2021 18:00 - 31 desember 2021 20:00
Det vert halde fleire informasjonsmøte om fosterheimar i Sogn og Fjordane. Det er eit stort behov for fosterforeldre til fosterbarn i alle aldrar, men særleg til barn og ungdom i skulealder og til søsken.
 
Bufetat følgjer smitteutviklinga og tiltak nasjonalt og lokalt tett. Dersom situasjonen tillet det, vil møta verta arrangert stadleg som planlagt. Hvis ikkje, så kan møta verta omgjort til digitale møte du kan delta på frå sofakroken. Alle påmelde vil få informasjon før møtet.

Informasjonsmøte om fosterheim 2021

Informasjonsmøte om beredskapsheim 2021

 

Lurer du på noko?

Da kan du kontakte oss på fosterheimstenesta ved å sende ein e-post til fosterheimstenesta.sogn-fjordane@bufetat.no eller ringe oss på telefon 466 19 000 - tast 4.