Fosterhjemstjenesten tilbyr veiledning til Oslo kommunes fosterhjem. Skriftlig søknad sendes til Barne- og familieetaten fra den bydel som har ansvaret for fosterhjemmet.

Veiledningen er rammefinansiert og derfor et gratis tilbud. Veiledningen gis i tillegg til den kontakt og oppfølging som gis av bydelsbarnevernet.

Når et fosterbarn/ungdom flytter inn i en familie skal både barnet og familien lære hverandre å kjenne. Man må finne frem til gode måter å forholde seg til hverandre på. Reaksjonsmønstre og væremåte kan virke ukjent for begge parter. Veiledning kan være en god måte å få hjelp til å forstå barnets væremåte, egne reaksjoner og hvordan dette påvirker samspillet med barnet.

Formålet med veiledningen er å styrke fosterforeldre i å utøve den daglige omsorgen
for barnet. Dette innebærer fokus på:

 • Samspillet med barnet
 • Rollen som fosterforeldre
 • Hvordan oppgaven som fosterforeldre påvirker familien
 • Hvordan håndtere samvær/reaksjoner etter samvær med biologisk familie
 • Hvordan samarbeide med andre instanser

Tilbudet omfatter:

 • Individuell veiledning som foregår enten i fosterhjemmet eller i Barne- og familieetatens lokaler, på dag eller kveldstid, tilpasset den enkelte families behov.
 • Gruppeveiledning foregår i Barne- og familieetatens lokaler, fortrinnsvis på kveldstid, i gruppe på inntil 12 personer.
 • Fosterhjem som allerede har individuell veiledning og som ønsker å gå over i gruppeveiledning, vil kunne gjøre dette uten ny søknad fra bydel.

Veiledningen bygger på traumeteoretisk forståelse og tilknytningsteori, modell Trygg Base.

Veiledning i etterkant av en plassering anses å være en viktig faktor for god tilknytning og som bidrag til at fosterforeldre klarer å stå i oppgaven over tid.

Kontakt

Veiledningstjenesten er en del av fosterhjemstjenesten i Barne- og familieetaten og holder til i Munchsgate 5 B.

For nærmere informasjon, kan du ta kontakt med en av veilederne våre:

 • Anne Sem Kvernvik, telefon: 480 16 839
 • Kjersti Margrethe Botten, telefon: 23 42 81 42
 • Heidi-Helen Jenssen, telefon: 23 42 80 27 / 412 23 013
 • Heidi Christin Fjellberg, telefon: 23 42 81 42
 • Dorrit Ødegård,  23 42 81 52/ 906 80 567

eller fosterhjemstjenesten på telefon 23 42 80 09.