Tid:
30 oktober 2021 09:00 - 31 oktober 2021 15:00
Sted:
Tromsø
Adresse:
Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, 9008 Tromsø
Kursdager:
  • Lørdag 30. oktober: kl. 09.00 - 18.00 (med pauser)
  • Søndag 31. oktober: kl. 09.00 - 15.00 (med pauser)

Kurset legger vekt på å skape forståelse for de utfordringer spesielt fosterbarn har i ungdomstiden, hva det kreves av omsorgspersonene ved omstilling, og av nødvendigheten av å arbeide med egne utfordringer i samspill og samarbeid. Videre legger vi vekt på at ivaretakelse av seg selv og egne barn er en viktig forutsetning for at hjemmet skal bli en trygg base for ungdommen.

Målgruppe

Kurset passer for de som har ungdom mellom 12-18 år i fosterhjem. Det kan være at ungdommen har bodd der over tid, eller at man skal ta imot en ungdom i nær framtid.

Kursets innhold 

Kurshelgen består av følgende fire deler:

Del 1
• Utvikling og identitet i ungdomstiden, psykisk helse, tap og sorg
• Utvikling og identitet. Fosterbarn, en identitet i seg selv
• Ungdom i fosterhjem og psykisk helse
• Tap og sorg. Håndtering av tap og sorg i ungdomstiden
• Trygghet som forutsetning for ungdommens utvikling

Del 2
• Trygghet som forutsetning for ungdoms utvikling
• Barnevernslovens begrep, trygg og utrygg tilknytning
• Den nære samtalen - en pedagogisk tilnærming til samtaler med ungdom

Del 3
• Medvirkning i eget liv og kontakt med egen familie og nettverk
• Kontakt med egen familie og nettverk

Del 4
• Å ta vare på seg selv som fosterfamilie
• Å bli kjent med forhold som bidrar til slitasje
• Fosterfamiliens egne barn
• Å gi god omsorg til seg selv, sin opprinnelsesfamilie og fosterfamilien som en helhet

På kurset arbeides det med undervisning, gruppe/plenumdiskusjoner, øvelser og filmer.

Kursansvarlige

Karin Rørslett tlf. 466 15 433, karin.rørslett@bufetat.no og Gunn Hamnnes tlf. 466 15 281, gunn.hamnnes@bufetat.no

Praktisk informasjon

Dette er et kurs som går over to dager; lørdag kl. 09.00-18.00 og søndag kl. 09.00 -15.00. Kurset er gratis og inkluderer lunsj begge dager, samt middag lørdag. Bufetat dekker overnatting lørdag til søndag for dem som har lenger reisevei enn 1 time. Ved mer enn to timers reisevei dekker Bufetat overnatting fra fredag til søndag. Dere kan søke barnverntjenesten om å få dekket overnatting dersom dere ikke oppfyller kriteriet om reisevei.

Påmelding

Påmelding innen 29. september 2021. Fyll inn skjemaet nedenfor.

Vi tar forbehold om at kurset kan bli fullbooket. Fosterhjemstjenesten forbeholder seg retten til å foreta en prioritering av deltakere til kurset.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten fosterhjemtjenesten.region.nord@bufetat.no

Kurset "Vi som er fosterforeldre for ungdom" er en av videreopplæringsmodulene vi tilbyr til deg som allerede er fosterforelder.

 

Meld din interesse for å delta på videreopplæringskurs

Obligatoriske felter er merket med *.