Tid:
13 oktober 2021 10:00 - 14 oktober 2021 16:00
Sted:
Sandnessjøen
Adresse:
Scandic Syv Søstre, Torolv Kveldulvsons gate 16, 8800 Sandnessjøen
Kursdager:
 • Onsdag 13. oktober kl. 10.00-17.30 (med pauser)
 • Torsdag 14. oktober kl. 09.00-16.00 (med pauser)

Et videreopplæringskurs om fosterbarns rett til kontakt og samvær med egen familie

Å dele foreldreskapet og støtte barnets tilhørighet til flere familier er en viktig oppgave for fosterforeldre. På dette kurset har vi fokus på barns rett til å holde kontakt med sin familie og hvordan støtte å snakke med barn før og etter kontakt og samvær. Kurset er en del av PRIDE-videreopplæringskurs for fosterforeldre.

Målgruppe

Kurset passer for fosterhjem hvor barnet har flyttet inn eller hvor innflytting er nært forestående. Kurset egner seg best for fosterforeldre der barnet har eller skal ha samvær-og/eller kontakt med sin opprinnelsesfamilie, søsken eller andre de definerer som sin familie.

Arbeidsmetode

På kurset arbeides det med forelesinger, gruppearbeid og ulike øvelser.

Om kurset

Kurset gjennomføres over to dager og inneholder fire moduler:

1. Barns rett til kontakt og samvær med sin familie

 • Juridisk og psykologisk grunnlag for kontakt mellom fosterbarnet og deres familie
 • Samarbeidstrekanten
 • Filmen «Mine familier» og diskusjon

2. Kontakt og samvær til barnets beste

 • Forhold og faktorer ved vurdering av samvær
 • Utviklingsstøttende og utviklingshemmende samvær
 • Fosterforeldrenes rolle i det å støtte barnet
 • Når samarbeidet blir vanskelig

3. Å støtte barnet før og etter kontakt og samvær

 • Reaksjoner hos barn knyttet til kontakt og samvær
 • Støtte og omsorg til barn som strever med omsorgssvikt og utviklingstraumer
 • Utviklingsstøttende samtaler

4. Kontakt på sosiale medier – hvordan ivareta fosterhjemmets egne barn

 • Forberedelse og oppfølging rundt samvær
 • Fosterfamiliens egne barn
 • Kontakt på sosiale medier
 • Hva forteller fosterbarna oss

Praktisk informasjon

Dette er et kurs som går over to dager; 13.-14. oktober. Kurset er gratis og inkluderer lunsj begge dager, samt middag 13. oktober. Bufetat dekker overnatting 13.-14. oktober for dem som har lenger reisevei enn 1 time. Ved mer enn to timers reisevei dekker Bufetat overnatting fra 12.-14. oktober. Dere kan søke barnverntjenesten om å få dekket overnatting dersom dere ikke oppfyller kriteriet om reisevei.

Påmeldingsfrist

13. september 2021

Kursledere

Åsa Henriksen og Wenche Olsen, rådgivere i fosterhjemtjenesten.

Har du spørsmål om kurset?

Ta kontakt med kurslederne på fosterhjemtjenesten.region.nord@bufetat.no.

Påmelding "Mine familier"

Obligatoriske felter er merket med *.