En gutt som er glad i uteaktiviteter.

Sivert er en forsiktig gutt på 10 år som har stor glede og mestring med friluftsaktiviteter. Han har med seg erfaringer som gjør han utrygg. De som kjenner han, beskriver en fin gutt, som trenger tid på å føle seg trygg i nye situasjoner og med nye mennesker. Sivert er heller alene enn å prøve å bli kjent med andre barn.

Han trives på skolen og han liker aller best gym. Da fokuserer han på aktiviteten og hviler seg fra dumme tanker og følelser. Sivert har oppfølging på skolen og skal fortsette med det.

Sivert har ikke så lyst å flytte i fosterhjem ei heller å bytte skole. Han vil bruke tid på å finne seg til rette og fosterforeldrene må tåle at han kommer til å avvise dem før han blir trygg.

Sivert har behov for mye utviklingsstøtte og bli kjent med egne følelser. Han strever med eget selvbilde og vil trenge mye støtte på at han er en flott gutt slik som han er.

Hva slags fosterhjem trenger Sivert?

Sivert trenger en fosterfamilie med to voksne som har overskudd til å gi omsorg til et barn som trenger masse støtte og oppmuntring.

Det vil være trygt for Sivert om han kan få bo i en familie som deler hans interesser for friluftsliv. Han trenger en familie som har forståelse for de erfaringer han har med seg og hvordan de kommer til uttrykk og å møte han på en utviklings-støttende og forståelsesfull måte.

Det beste for Sivert er at han er yngst i familien. Dere må gjerne ha hjemmeboende barn som er i tenårene eller eldre som kan være gode rollemodeller. Fosterforeldrene må kunne samarbeide og følge opp samvær med forelder, skole og andre instanser.

Som fosterhjem får du

Alle fosterforeldre har rett til permisjon fra arbeidet sitt, jfr. Arbeidsmiljøloven § 12-5 i forbindelse med omsorg for et fosterbarn under 15 år. Barneverntjenesten vil gi lønnskompensasjon ved frikjøp av en av fosterforeldrene til Sivert over ett år. De vil få avlastning samt veiledning.

Vil du vite mer om Sivert?

Kontakt fosterhjemstjenesten i Bergen på telefon 46619000-tast 1, eller send oss en e-post, fosterhjem-bergen.vest@bufetat.no