Benjamin trives best med rolige dager.

Benjamin er en hjemmekjær gutt. Han beskrives som en god kar med godt humør når han er med de han kjenner og som han er trygg på. Benjamin er glad i å holde på med skogsarbeid eller jobbe med hammer, sag og spiker. Han trives med å være ute, og det er ikke så viktig hvordan været er. Inne liker han å se på filmer, enten alene eller sammen med de andre i familien han bor hos. Benjamin er en kreativ gutt og kreativiteten kommer blant annet frem i legobygging. Han liker best å holde på for seg selv, for så å vise hva han har laget. Benjamin liker dyr som hund, katt, hester og geiter.

Benjamin har nedsatt hørsel og har verbale vansker. Dette gjør at han strever med å få med seg det som skjer rundt seg, som igjen kan føre til at han misforstår situasjoner og det kan bli vanskelig for han. På skolen er det tilrettelagt slik at han har tett oppfølging som gjør at Benjamin føler seg tryggere. Skolen tilrettelegger også for samhandling med de andre elevene. Benjamin forteller at han trives på skolen og gleder seg til neste skoledag. Når skoledagen er ferdig forteller Benjamin at han er sliten og ønsker å reise hjem og ha det rolig.

Benjamin er en sårbar gutt. Han har opplevd brudd i viktige relasjoner. Benjamin er redd for å bli forlatt. Han er utrygg på barn og voksne som han ikke kjenner så godt. Han kan da holde seg unna eller trekke seg bort fra dem. Dersom han må bli i situasjonen, blir han mer stresset. Han opplever slike situasjoner som slitsomme.

Hvilket fosterhjem trenger Benjamin?

Benjamin trenger et fosterhjem med to voksne som trives godt hjemme og ikke har behov for å være så mye på farten. Fosterhjemmet kan gjerne ligge landlig til. Det er da viktig med gode kollektivforbindelser slik at samvær kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte for alle parter. 

Fosterforeldrene må ha en forståelse for hva nedsatt hørsel gjør med et barn og motta veiledning og være åpen for ny kunnskap. Det beste for Benjamin er om familien ikke har barn som er yngre enn ham eller på hans alder, men familien kan gjerne ha eldre barn som kan være rollemodeller for ham.

Det er viktig med samarbeid mellom fosterhjemmet og Benjamin sin familie, skole og andre samarbeidspartnere.

Som fosterhjem får du

Alle fosterforeldre har rett til permisjon fra arbeidet sitt, jfr. Arbeidsmiljøloven § 12-5 i forbindelse med omsorg for et fosterbarn under 15 år. Barneverntjenesten vil gi lønnskompensasjon ved frikjøp av en fosterforelder det første året. Videre frikjøp vil bli vurdert i samarbeid med fosterforeldrene.

Vil du vite mer om Benjamin?

Kontakt Fosterhjemstjenesten i Bergen på telefon 466 19 000 – tast 1, eller send oss en e-post fosterhjem-bergen.vest@bufetat.no.