Tid:
06 november 2021 09:00 - 07 november 2021 18:00
Sted:
Scandic Kokstad, Bergen
Adresse:
Kokstadflaten 2, 5863 Bergen

Dette kurset er i utgangspunktet også åpent for de som bor i tidligere Sogn og Fjordane. Dette betinger at smittevernsreglene tilltater dette.

Kurset legger vekt på å skape forståelse for de utfordringer spesielt fosterbarn har i ungdomstiden, hva det kreves av omsorgspersonene i forhold til omstilling og nødvendigheten av å arbeide med egne utfordringer i samspill og samarbeid. Videre legger vi vekt på at ivaretakelse av seg selv og egne barn er en viktig forutsetning for at hjemmet skal bli en trygg og stabil base for ungdommen.

Kurset passer for de som har ungdom mellom 12-18 år i fosterhjem. Det kan være at ungdommen har bodd der over tid, eller at man skal ta imot en ungdom i nær framtid.

Oversikt over kurset

Kurs-helgen består av følgende fire samlinger:

Samling 1

 • Utvikling og identitet i ungdomstiden, psykisk helse, tap og sorg
 • Utvikling og identitet. Fosterbarn, en identitet i seg selv
 • Ungdom i fosterhjem og psykisk helse
 • Tap og sorg. Håndtering av tap og sorg i ungdomstiden
 • Trygghet som forutsetning for ungdommens utvikling

Samling 2

 • Trygghet som forutsetning for ungdoms utvikling
 • Barnevernslovens begrep, trygg og utrygg tilknytning
 • Den nære samtalen - en pedagogisk tilnærming til samtaler med ungdom

Samling 3

 • Medvirkning i eget liv og kontakt med egen familie og nettverk
 • Kontakt med egen familie og nettverk

Samling 4

 • Å ta vare på seg selv som fosterfamilie
 • Å bli kjent med forhold som bidrar til slitasje
 • Fosterfamiliens egne barn
 • Å gi god omsorg til seg selv, sin opprinnelsesfamilie og fosterfamilien som en helhet

Arbeidsmetode

På kurset arbeides det med undervisning om de teorier som ligger til grunn for våre temaer. Det trenes via praktiske øvelser relatert til deres hverdagsutfordringer, og det legges til rette for refleksjoner i mindre grupper og plenum.

Praktiske forhold

Dette er et kurs som går over to dager fra klokken 09.00 til 18.00 begge dager. Kurset er gratis og inkluderer lunsj begge dager. Bufetat dekker overnatting lørdag til søndag for de som har lenger reisevei enn 1 time/60 km. Dere kan søke barnverntjenesten om å få dekket overnatting dersom dere ikke oppfyller kriteriet om reisevei.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er 22.10.2021. Bruk skjema nederst på siden.

Vi som er fosterforeldre for ungdom

Obligatoriske felter er merket med *.

Kursansvarlig

Rådgiver Wenche Huus ved Fosterhjemstjenesten i Bergen. Har du spørsmål om kurset kan du ta kontakt på e-post til wenche.huus@bufetat.no eller telefon 466 19 888.