Lurer du på om du kan bli fosterforeldre for et barn som du kjenner?

Er du usikker på hvordan du skal gå frem. Her er noen eksempler på hva en stiller seg om en kan være et fosterhjem for et barn en kjenner.

  • Vet du om et barn eller en ungdom som kanskje skal muligens flytte i fosterhjem.
  • Kan du tenke deg å bli det fosterhjemmet barnet eller ungdommen trenger?
  • Hvordan skal du gå frem for å fortelle at du / vi ønsker å være et fosterhjem for dette barnet.
  • Må jeg fortelle foreldrene til barnet / ungdommen at jeg ønsker å bli vurdert som et fosterhjem.

Familie og nettverk som fosterhjem

Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Stadig flere fosterbarn får bo hos besteforeldre, onkler og tanter, eldre søsken eller andre i slekten. Vi finner også fosterhjem i barnas nettverk. Dette er personer eller familier som barnet har hatt kontakt med og kjenner. Eksempler på dette kan være assistent i barnehage, fotballtrener, en nabo, speiderleder, tidligere besøkshjem, støttekontakt, etc.

Det er to alternativ for å melde din interesse omkring et barn. Du / dere kan ta kontakt med barnets foreldre, slik at de kan ta det opp med barneverntjenesten. Det andre alternativet er at du tar kontakt med den lokale barneverntjenesten i kommune / bydelen barnet bor i. Ring til kommunehuset og spør etter barneverntjenesten.

Kontakt

Du kan også ta kontakt med den nærmeste Fosterhjemtjeneste der du bor.
Det er ikke Fosterhjemstjenesten som bestemmer hvor et barn / ungdom som skal bo i et fosterhjem, men vi kan gi deg alt du trenger av informasjon. Du vil også finne mer informasjon ved å lese hvordan bli fosterhjem. 

Opplæring

PRIDE slekt og nettverkskurs avholdes jevnlig. Har du fått opplæring eller er interessert i å delta på et opplæringskurs, må du ta kontakt med din lokale barnevertjeneste, som barnet/ungdommen har tilhørighet til.

Vi har jevnlig opplæring for fosterforeldre som har fått et barn som de kjenner, eller som er i en prosess med å bli fosterhjem.