Tid:
2021
Sted:
Skipsbyggerhallen i Solheimsviken
Adresse:
Solheimsgaten 11, 5058 Bergen

Hvert halvår starter nye 1. års grupper, et tilbud til alle nye fosterforeldre. Gruppene har en tydelig forankring i utviklings- og tilknytningsteori gjennom veiledningsmodellen "Trygg Base".

Hvem kan delta:

Fosterforeldre

Tema

Gruppenes mål er å gi støtte til nye fosterhjem og å gjøre dem kjent med relevant kunnskap om tilknytning og trygghet (Trygg Base). Vi har fokus på rollen man har som fosterforeldre og hvordan man kan skape trygghet og utvikling hos barna gjennom det daglige samspillet. Samtidig er dette en plass en kan dele tanker og erfaringer.

Vi samles hver 4. uke, med 11 samlinger i løpet av ett år. Hver samling varer i 2,5 timer. Størrelsen på gruppene vil være fra 6 til 8 familier. Gruppene ledes av to veiledere fra Bufetat i Bergen . Du kan velge mellom å delta i gruppe for fosterforeldre som er i slekt med fosterbarnet, eller grupper der fosterforeldrene ikke er i slekt med fosterbarnet. Gruppene går enten på dagtid fra 10.00-12.30 eller på ettermiddagstid fra ca. kl.18.00-20.30. Gruppene vil gå på onsdager eller torsdager.

Det er gratis å delta i gruppen, men utgifter i forbindelse med reise, evt barnepass må dekkes av deltakerne selv eller av barneverntjenesten jfr. Fosterhjemsavtalen pkt. 15h.

Praktiske opplysninger

Det er ikke bestemt hvor førsteårsgruppene avholdes grunnet flytting til nye lokaler for Fosterhjemstjenesten. Det vil bli i Bergen sentrum og deltakere vil informeres om hvor når dette er klart.

Reiseutgifter:
Det er gratis å delta i gruppen, men utgifter i forbindelse med reise, evt barnepass må dekkes av deltakerne selv eller av barneverntjenesten jfr. Fosterhjemsavtalen pkt. 15 h.

Kursholdere

Rådgivere ved Fosterhjemstjenesten i Bergen.

Påmeldingfrist:

Fortløpende oppstart når nye grupper er fulltegnet.

I påmeldingsskjemaet må du fylle inn i kommentarfeltet om du er i slekt med fosterbarnet eller ikke i slekt med fosterbarnet, og om du ønsker å delta på formiddag eller ettermiddag.

Påmelding Førsteårsgruppe

Obligatoriske felter er merket med *.

Kontakt oss

For mer informasjon om Trygg Base, ta kontakt med rådgiver Louise Bratlie på e-post: louise.bratlie@bufetat.no eller tlf. 466 19 532.