Tid:
15 november 2021 17:00 - 24 november 2021 20:00
Sted:
Scandic Kokstad, Bergen
Adresse:
Kokstadflaten 2, 5863 Bergen
Kursdager:
 • Mandag 15. november kl. 17.00-20.00 
 • Fredag 19. november kl. 17.00-20.00
 • Lørdag 20. november kl. 09.00-17.30
 • Søndag 21. november kl. 09.00-17.00
 • Onsdag 24. november kl. 17.00-20.00

Opplæringsprogrammet PRIDE for fosterhjem i barnets familie og nære nettverk er for deg som er, eller skal bli, fosterforelder for et barn du er i slekt med eller som du kjenner. Opplæringen skal gi deg økt kunnskap om ulike årsaker til at barn må flytte fra sine foreldre og om barns spesielle omsorgsbehov.

PRIDE som opplæringskurs for fosterhjem i barnets familie og nære nettverk gir kunnskap og innsikt i hva det innebærer å være fosterforelder generelt og samtidig er det utviklet med tanke på å få frem det som er det særegne for fosterforelder som er i slekt med fosterbarnet eller kjenner dem fra før.

Vår erfaring fra tidligere kurs er at i tillegg til nyttig kunnskap er det å møte andre i samme situasjon verdifullt for deltakerne.

Tema som blir tatt opp

 • Lovgrunnlag og rammer for fosterhjem
 • Å møte barns behov for en trygg base
 • Å håndtere tap
 • Å gi god omsorg og oppdragelse
 • Å støtte familierelasjoner
 • Familien i endring
 • Barnevernstjenestens arbeid med fosterhjemmene

Utgifter

Fosterhjemstjenesten i Bergen dekker middag og overnatting for alle fosterforeldre fredag til lørdag. Fra lørdag til søndag dekkes overnatting for de med lenger reisevei enn 60 km/1 time. Dere kan søke barnverntjenesten om å få dekket overnatting dersom dere ikke oppfyller kriteriet om reisevei. 

I forkant av opplæringsprogrammet kan deltakerne søke barneverntjenesten om å få dekket reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste. Dere kan og søke om å få dekket middagen lørdag.

Begge fosterforeldrene må delta dersom en lever i et parforhold.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist er 1. november. Dersom du har spørsmål om kurset, kontakt kursansvarlig Laila Sæterbø på e-post laila.saterbo@bufetat.no eller telefon 466 19 886.

Påmeldingsskjema PRIDE for fosterhjem i barnets familie og nære nettverk

Obligatoriske felter er merket med *.