Tid:

På denne siden finner du oversikt over informasjonsmøter i Bergen og omegn i år.

Det avholdes flere informasjonsmøter om fosterhjem i 2021 i Bergen sentrum. Det arrangeres også informasjonsmøter i omegnskommunene rundt Bergen i løpet av året. Det er et stort behov for fosterforeldre til fosterbarn i alle aldre, men særlig til barn og ungdom i skolealder og til søsken.

Bufetat følger smitteutviklingen og tiltak nasjonalt og lokalt tett. Dersom situasjonen tillater det vil møtene bli arrangert stedlig som planlagt. Hvis ikke så kan møtene bli omgjort til digitale møter du kan delta på fra sofakroken. Alle påmeldte vil få informasjon før møtet.