Tid:
01 januar 0001 00:00 - 00:00

Informasjonsmøtet er for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være fosterhjem.

Det avholdes 11 informasjonsmøter i løpet av året i Bergen sentrum. Det arrangeres også flere informasjonsmøter i omegnskommunene rundt Bergen i løpet av året.
Det er et stort behov for fosterforeldre til fosterbarn i alle aldre. Det avholdes også informasjonsmøter i nabokommuner til Bergen.

Kommende informasjonsmøter i Bergen 2018

Sted og tid

Hotell Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, 5008 Bergen.
Alle møter avholdes fra klokken 18:00-21:00.

Informasjonsmøter om familiehjem og beredskapshjem

Sted og tid

Hotell Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, 5008 Bergen.
Alle møter starter klokken 18.00.

Publisert 12. januar 2018.
Oppdatert 16. oktober 2018.