Tid:
01 januar 2018 00:00 - 31 desember 2019 00:00

Informasjonsmøtet er for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være fosterhjem.

Det avholdes 11 informasjonsmøter i løpet av året i Bergen sentrum. Det arrangeres også flere informasjonsmøter i omegnskommunene rundt Bergen i løpet av året. Det er et stort behov for fosterforeldre til fosterbarn i alle aldre. Det avholdes også informasjonsmøter i nabokommuner til Bergen.

Informasjonsmøter om fosterhjem i Bergen 2019

Sted og tid

Hotell Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, 5008 Bergen.
Alle møter avholdes fra klokken 18:00-21:00.

Informasjonsmøter om familiehjem og beredskapshjem 2019

Sted og tid

Hotell Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, 5008 Bergen.
Alle møter starter klokken 18.00.

Publisert 12. januar 2018.
Oppdatert 11. januar 2019.