En godgutt som er veldig glad i nye opplevelser.

Victor er en sjarmerende 2.klassing som trives godt på skolen og SFO.

Han bor nå i beredskapshjem hvor han trives med voksne som ser han og som legger til rette for at han skal utvikle seg og at han skal oppleve å få til ting han ikke kan.

Foreldrene hans forteller om en gutt som er glad i å hjelpe til og som liker å sparke fotball.

Victor elsker nye opplevelser og er nysgjerrig på å tilegne seg nye erfaringer. Nå har han lært seg å sykle og syns det er gøy å oppleve at han får det til. Han er glad i å være med beredskapsfar og jobbe. Brettspill er gøy og å gå på tur er ikke like gøy.

Han kan være veldig forsiktig i sin framtoning, og han er nok redd for å ikke bli likt. Derfor er han ofte enig i alt som blir sagt og gjort. Victor er et “lydig” barn som trenger veiledning på at det er lov å stå opp for seg selv, det er lov å ikke alltid være enig.

Victor øver seg på å vise følelser og å snakke om følelser. Han mangler ord og begreper for følelser og tar imot veiledning på det. Han er på tross av det, god på å knytte vennskap og er populær å leke med og være sammen med.

Victor er født i Norge, men familien hans har en annen kultur og et annet morsmål. Han strever med språk og forståelse og øver mye på det. Victor har lyst å lære og beredskapshjemmet ser at han forstår mer, men at man må sjekke ut at han forstår. Foreldrene ønsker at han får bo hos noen som hjelper han med å ha kontakt med sin familie sin kultur og morsmål. Og noen som har tid til å bli med han på fritidsaktiviteter.

Hvilket fosterhjem trenger Victor?

Victor trenger en fosterfamilie med voksne som kan møte han på en regulert og rolig måte. Fosterforeldre som kan fortsette å legge til rette for utviklingsfremmende omsorg slik han opplever i beredskapshjemmet. Man må ha tålmodighet med at han ikke alltid forstår, og man må like og lære og forklare han språk og begreper. En familie som liker å finne på aktiviteter og som kan gi han nye opplevelser og erfaringer og mestring i trygge rammer. Familien må gjerne ha egne barn. Victor skal ha kontakt med familien sin og trenger fosterforeldre som ser verdien av det. Det er derfor også best for han at fosterhjemmet er i Bergen og omegn og helst Bergen sør / Bjørnafjorden.

Victor trives på skole og SFO. Barneverntjenesten vurderer at fosterforeldrene ikke trenger fullt frikjøp fra jobb.

Som fosterhjem får du

Alle fosterforeldre har rett til permisjon fra arbeidet sitt, jfr. Arbeidsmiljøloven § 12-5 i forbindelse med omsorg for et fosterbarn under 15 år. 

Vil du vite mer om Victor?

Kontakt Fosterhjemstjenesten i Bergen på telefon 466 19 000 – tast 1, eller send oss en e-post fosterhjem-bergen.vest@bufetat.no.