En talentfull fotballspiller som er glad i fysisk aktivitet.

Tommy er en sosial gutt som er godt likt av både jevnaldrende og voksne. Tommy liker å være i fysisk aktivitet. Han er en talentfull fotballspiller som er populær å ha med på laget. Han setter pris på å leke ute og blir gjerne med på tur i skog og mark.

Tommy trives på skolen, men trenger støtte til faglig arbeid og lekser. Han vil gjerne være best i alt han gjør og kan vegre seg for oppgaver han tror han ikke klarer så godt. Tommy oppleves som en smart gutt med gode evner. Han lærer raskt når han er motivert.

Tommy ønsker ikke å skille seg ut. Han vil være som alle andre. Tommy ønsker seg fosterforeldre som har god tid til å gi ham mye oppmerksomhet og bekreftelse. Det er vanskelig for han når han må dele eller konkurrere om de voksne sitt fokus. Han er sårbar for avvisning og kan bli utrygg og trekke seg tilbake i slike situasjoner. Han ønsker seg voksne som har tid til å se han, høre han, og følge han opp når han har behov for det. Han trenger bekreftelse på at han er ønsket og at han er god nok, samt kjærlighet og trygge rammer. Han er sårbar for avvisning og kan lett bli utrygg.

Tommy har i deler av sin oppvekst bodd i et annet land. Han lærte seg fort norsk etter at han kom til Norge og identifiserer seg med norsk levesett. Han ønsker å høre til i en helt vanlig familie. Han skal fortsatt ha noe kontakt med foreldre og søsken, som bor i Bergensområdet.

Hvilket fosterhjem trenger Tommy?

Tommy trenger et fosterhjem med to fosterforeldre. Dersom familien har hjemmeboende barn, må barna i familien være eldre enn ungdomsskolealder. Fosterforeldrene må være rause, inkluderende og positivt innstilt til samarbeid og kontakt med biologisk familie og barneverntjeneste.

Tommy trenger reguleringsstøtte og gode relasjonserfaringer. Det er derfor viktig at fosterforeldrene kan møte utprøving og motstand med trygghet, ro og forståelse. En av fosterforeldrene må være innstilt på å være frikjøpt på full tid den første perioden av fosterhjemsoppdraget. Det vil også bli gitt veiledning og tett oppfølging til fosterhjemmet.

Som fosterhjem får du

Alle fosterforeldre har rett til permisjon fra arbeidet sitt, jfr. Arbeidsmiljøloven § 12-5 i forbindelse med omsorg for et fosterbarn under 15 år. Barneverntjenesten vil gi lønnskompensasjon ved frikjøp av en fosterforelder det første året. Videre frikjøp vil bli vurdert i samarbeid med fosterforeldrene.

Vil du vite mer om Tommy?

Kontakt Fosterhjemstjenesten i Bergen på telefon 466 19 000 – tast 1, eller send oss en e-post fosterhjem-bergen.vest@bufetat.no.