"Jeg elsker å kjøre bil og ønsker meg fosterforeldre som også liker det".

Når Benedikte sitter i bilen, slapper hun av. Det er en god plass for henne å chille og et godt sted å prate.

Benedikte bor i et tiltak i Stavanger og ønsker å flytte til en familie i Stavangerområdet siden hun har fått venner der eller til Bergen der hun vokste opp. Hun synes der er mange voksne og mange ungdommer å forholde seg til på tiltaket. Hun får støtte fra tiltaket og barneverntjenesten på ønsket sitt om å bo i en familie.

Hun går nå på studiespesialiserende og klarer seg godt faglig. Benedikte sier hun trives på skolen, har gode karakterer og følger selvstendig opp skolen.

Benedikte er interessert i shopping, hud og sminke, interiør og fashion. Hun er en sosial jente, liker å være med venner og har mange sunne relasjoner rundt seg.

Hun ønsker seg ungdommelige fosterforeldre som ikke er for strenge og som heller ikke gir henne for mye frihet. Det er viktig for henne at de er snille, trygge, ryddige og rolige og at de holder taushetsplikten. Benedikte sier at det gjerne må være andre barn der. Hun trenger voksne som viser henne interesse og som liker å snakke med og være med ungdommer.

Tiltaket hvor hun bor forteller om en jente de er blitt veldig glade i. Benedikte liker struktur og forutsigbarhet. Hun er hjelpsom og tar flere arbeidsoppgaver der hun bor. Benedikte er en jente som er selvstendig og har sine meninger og uttrykker de og det tenker tiltaket er en ressurs. De forteller om en jente med et positivt fremtidssyn.

Hvilket fosterhjem trenger Benedikte?

Benedikte trenger voksne som tør å være voksne, som tåler at hun kan være uenige med dem og ha rom for at hun har behov for å diskutere. Benedikte er som mange ungdommer på hennes alder, i prosess med å bli voksen og bli selvstendig.

Benedikte er selv delaktig i prosessen om å finne en familie som hun liker og som vil like henne. Familien vil få møte henne før en eventuell avgjørelse om innflytting blir tatt.

Foreldrene hennes har samtykket til en frivillig plassering i fosterhjem. Hun har noe kontakt med foreldrene og styrer selv når hun vil besøke de og da reiser hun alene.

Barneverntjenesten vil sette inn den støtte som familien vil ha behov for. Benedikte er en selvstendig ungdom. Barneverntjenesten vurderer derfor at frikjøp ikke er aktuelt.

Som fosterhjem får du

Vil du vite mer om Benedikte?

Kontakt Fosterhjemstjenesten i Bergen på telefon 466 19 000 – tast 1, eller send oss en e-post fosterhjem-bergen.vest@bufetat.no.