Jeg trenger at noen er glad i meg 

Andreas er en aktiv gutt som trives godt med å være ute i aktivitet. Han er en motorisk sterk gutt, som er glad i å klatre, og trives med arbeid og lek utendørs. Andreas liker godt med å kunne få hjelpe til med fysisk arbeid, og fremstår som en ansvarsfull gutt.

Andreas er faglig flink på skolen, men har behov for at noen voksne tilrettelegger og støtter han i skolehverdagen når det blir for vanskelig å konsentrere seg.

Hva slags fosterhjem trenger Andreas?

Andreas har behov for et fosterhjem bestående av to voksne som kan dele på den oppfølgingen han trenger. Fosterhjemmet kan gjerne ha hjemmeboende barn, men de bør da være eldre enn Andreas.

Andreas har behov for trygge voksne som kan tåle å bli avvist da Andreas kan fortelle om vonde opplevelser fra sin oppvekst. Han trenger voksne som kan møte han på sine følelser  og hjelpe han å håndtere følelsene når de blir for vanskelig å håndtere selv.

Fosterhjemmet må kunne tilrettelegge for en strukturert trygg og forutsigbar hverdag for Andreas. Han trenger å bli introdusert for, og fulgt opp av nye fritidsaktiviteter. Andreas vil også ha behov for at fosterforeldrene bistår og veileder han i sosial samhandling med andre barn slik at han kan oppleve mestring og positive opplevelser i samspill med andre barn.

Fosterhjemmet må kunne tilrettelegge for og følge opp samvær med Andreas sine foreldre og søsken.

Som fosterhjem får dere:

Vil du vite mer om Andreas?

Ønsker du mer informasjon om det å bli fosterhjem, og om barna våre, kan du ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere på telefon 466 19694. Denne er betjent alle hverdager mellom 08.00 - 15.00. Eventuelt kan du sende en e-post til; fosterhjem-stavanger@bufetat.no