Anneli trenger involverte voksne som er til å stole på.

Anneli er en reflektert og oppvakt jente som har gjort det bra på skolen. Hun er interessert i samfunnet, har meninger og har behov for å bli lyttet til. Anneli er lett å bli glad i. Hun er både pratsom, nysgjerrig og takknemlig for ting hun får. Hun er også åpen for å lære nytt, har gått på treningssenter, gått turer i fjellet, vært med å padle kano, er glad i dyr, vant med hester og hun ønsker seg en hund å gå tur med.

Anneli har vonde erfaringer med seg og trenger tid for å stole på voksne. Hun kan søke nærhet, vil at noen bygger tillit, men hun beskytter seg også og trenger å knytte seg på egne premisser. Hennes energi og uro er diagnostisert som ADHD og hun får oppfølging av BUP for tilknytningsvansker. Smerten hun bærer viser hun blant annet ved å avvise. Humøret kan svinge, hun kan bruke store ord, og hun kan i noen situasjoner vise en lite rasjonell atferd ovenfor seg selv.

Anneli savner sosial omgang med andre og har søkt kontakter gjennom sosiale medier. Hun går nå på en skole med færre elever, men er kognitiv sterk og skal tilbake til ordinær skole når hun er klar.

Hvilke familiehjem trenger Anneli?

Anneli sine erfaringer gjør at hun trenger to trygge, tålmodige, sensitive og nysgjerrige voksne som tør å være der for henne!

Jeg ønsker å flytte i en familie, men er usikker på om de vil like meg.

Det er derfor fint om den ene av dere er en rolig og sindig mann og at dere er kloke og rause med omsorg. Anneli trenger ivaretagelse, bekreftelser og grenser, men for å føle seg inkludert og forstått, er det viktig at hun får delta når rammer, regler og rutiner avtales.

Dere liker å invitere til opplevelser og er interesserte i å legge til rette for mestring. Mest av alt vil dere lære mer om hvordan Anneli gir uttrykk for vonde følelser og være med å gå veien for at hun kan finne en ro. Dere har humor, er tydelige, barna deres er eldre enn Anneli og dere har gode rammer i familien. Det er fint om dere har relevant sosialfaglig utdannelse eller erfaring som fosterhjem, er gode på samarbeid og kan ta imot den veiledningen dere får.

Anneli ønsker å bo i nærheten av Bergen, men vi ser etter dere også andre steder her i vest.

Noe av det vi tilbyr som familiehjem er:

  • Statlig standardkontrakt
  • Oppdrag tilsvarende full arbeidstid
  • Tilhørighet til andre erfarne familiehjem og opplæring i traumesensitiv omsorg
  • Avlastning og friperioder etter egne bestemmelser

Det gis arbeidsgodtgjøring mellom kr. 457 516 og kr. 585 195,- pr. år, avhengig av utdanning og arbeidserfaring. Utgiftsdekning på kr. 9 299,- pr. mnd. kommer i tillegg.

Vil du vite mer om Anneli?

Kontakt Fosterhjemstjenesten i Bergen på telefon 466 19 000 – tast 1, eller send oss en e-post fosterhjem-bergen.vest@bufetat.no.