Fosterhjemstjenesten i region vest, avd. Bergen

Mallin Østerhus, Enhetsleder fosterhjemstjenesten region vest

Sissel Mary Frotjold, Avdelingsleder fosterhjemstjenesten i Bergen

Aarvik, Guro

Blokhus, Monica

Bratlie, Louise

Brodtkorb, Joachim

Dugstad, Else Gerd

Eide, Gunnar

Folgerø, Maren Aase

Heen, Bodil Morken

Huus, Wenche

Høyem, Anne Marit

Ingebrigtsen, Hilde

Knarvik, Anita

Knutsen, Else Karin Dyrøy

Krohn-Hansen, Tom-Erik

Lerpold, Svein-Erik

Michelsen, Øyvind B.

Nilsen, Nina Sæhle

Pedersen, Elin Sparre

Stalheim, Tone

Sæterbø, Laila

Sæther, Arnulf

Tønnessen, Kirsten Øgrey

Vassenden, Ottar Andrè

Vik, Nina

Waage, Morten 

Ystebø, Christan

Åstveit, Anne

Publisert 28. november 2013.
Oppdatert 12. desember 2017.