Tid:
06 november 2021 10:00 - 07 november 2021 16:00
Sted:
Molde

Fosterhjemstjenesten i Molde og Ålesund har gleden av å invitere til videreopplæringskurs for fosterforeldre i Møre og Romsdal. 

NB - Ny dato: Dette er samme kurs som opprinnelig var satt opp 4. – 5. juni. Alle som har meldt seg på til den datoen, beholder plassen sin.

Kursene vil kun bli avholdt dersom nasjonale og lokale covid-19-regler tillater det, og vi kan følge alle smittevernregler som er anbefalt. (Hvilke kurs på hvilket hotell blir bestemt senere.)

Prinsippet om førstemann til mølla gjelder ved påmelding da vi kanskje må redusere antall påmeldte pr. kurs på grunn av smittevernhensyn. Vi håper at vi i begynnelsen av november har en så god situasjon i landet at kursene lar seg gjennomføre på vanlig vis!

Dere deltakere fungerer selv som ressurspersoner, dere får best nytte av opplæringen når alle bidrar med egne erfaringer og refleksjoner. Det blir en variasjon i kursene med undervisning, gruppediskusjoner, filmer og øvelser.

Dere kan velge ett av fem videreopplæringskurs:

 • Kurs 1: Å støtte barns utvikling
  Temaet er hvordan gi fosterbarnet sensitiv og reflektert omsorg, hjelpe barnet til å føle tillit og håndtere følelser. Fokus på tilknytningsteori og Trygg base.
 • Kurs 2: Traumeforståelse og traumebevisst omsorg
  Kurset bygger på generell traumeforståelse og har fokus på hvordan krenkelser og vedvarende stress kan føre til utviklingstraumer. Vi skal se på hvilke mønster som utvikles hos de fleste fosterbarn som har levd i vedvarende stress og som har manglet voksne til å hjelpe dem med å regulere seg.
 • Kurs 3: Barn utsatt for voksnes skadelige rusbruk
  Kurset har fokus på hvordan barns utvikling påvirkes av voksnes skadelige rusbruk, og hvordan fosterforeldre kan forstå og imøtekomme disse barna med utviklingsfremmende omsorg.
 • Kurs 4: Å være fosterfamilie for ungdom
  Kurset legger vekt på å skape forståelse for de utfordringer spesielt fosterbarn har i ungdomstiden, hva det kreves av omstilling for omsorgspersonene og hvordan ivareta seg selv og egne barn i en slik omstillingsprosess.
 • Kurs 5: Mine familier
  Fosterbarnets rett til kontakt og samvær med sin familie. Vårt syn på og våre tanker om fosterbarnets familie. Kontakt, samvær og samarbeid med familie som er viktig for barnet, kan være utfordrende, og det er ofte mye usikkerhet og ulike meninger rundt temaet.

Alle kursene har samlinger som til sammen utgjør 12 timer over de to dagene. Traumekurset (kurs 2) har i tillegg en oppfølgingsdag.

Praktisk info

 • Kurstilbudet gjelder kun for fosterforeldre som har plassering.
 • Påmelding innen 10.oktober 2021
 • Kursene er gratis
 • Kursene blir på Scandic Seilet og Scandic Alexandra i Molde lørdag 6. november og søndag 7.november.
 • Hotellovernatting (lørdag til søndag), og kursmateriell dekkes av Bufetat.
 • Fosterforeldre som har reisevei over 2 timer kan få dekt overnatting fra fredag til lørdag i tillegg til lørdag- søndag. Gi beskjed om overnattingsbehov ved påmelding. Det er Bufetat som foretar bookingen.

Lurer du på noe?

Spørsmål kan rettes til Marit Heggen Stokke, tlf 46618563, marit.heggen.stokke@bufetat.no  eller Anne Lena Røberg, tlf 46615954 anne.lena.roberg@bufetat.no 

Ja, jeg vil delta på videreopplæringskurs for fosterforeldre 6. - 7. nov 2021

Obligatoriske felter er merket med *.