I dag venter nesten 300 barn og unge på et nytt hjem. Det haster med å finne nye fosterfamilier som kan stille opp for barna som hver eneste dag venter med å komme videre med livene sine. Denne uken startet kampanjen «Med livet på vent».

I dag venter nesten 300 barn og unge på et nytt hjem. Det haster med å finne nye fosterfamilier som kan stille opp for barna som hver eneste dag venter med å komme videre med livene sine. Denne uken startet kampanjen «Med livet på vent».

- Barna lever sine liv hver dag og ventetiden kan utgjøre en stor del av livene deres. De trenger trygghet og stabilitet for å kunne tenke fremover og bli trygg i en familie. Det er viktig for alle barna å få kommet videre med livene sine, så vi har et stort behov for flere fosterforeldre. Fosterforeldre gjør en veldig verdifull jobb for samfunnet, og er en helt uerstattelig verdi for de barna som trenger dem, sier Kjetil Andreas Ostling, assisterende direktør i Bufdir.

Kampanjen «Med livet på vent» viser barn og unge som venter på fosterhjem. I en serie med filmer tas du med inn i hverdagslige situasjoner som mange kan kjenne seg igjen i, men hvor en trygg og omsorgsfull voksen mangler: matpakker som smøres, skolisser som knyttes og natta-sanger som synges. Filmene kan du se på fosterhjem.no eller på Facebook de neste ukene, så følg med og del gjerne så flest mulig oppdager filmene og får tenkt gjennom om det å bli fosterhjem kan være noe for dem.

- Det er ofte en krise som ligger bak når barna har behov for et nytt hjem. Barna har ofte med seg sorg, bekymring, usikkerhet og en grunnleggende utrygghet på at de voksne blir i livene deres. Da har de mest behov for å møte voksne som kan ta godt vare på dem i oppturer og nedturer i livet - og gi dem trygghet, stabilitet og kjærlighet. De samme tingene som alle barn trenger, sier Ostling.

Når barna venter på fosterhjem bor de midlertidig enten hos slekt og nettverk eller i beredskapshjem, som er et fosterhjem som tar vare på barn til det riktige fosterhjemmet dukker opp. 

- Barna har store behov, men det å være fosterforeldre kan gi enormt mye tilbake til familiene også. Vi vet at det er mange familier der ute som har overskudd og ressurser til å ta til seg barn og gi dem den omsorgen de trenger. Fosterforeldre gjør en stor innsats for fellesskapet og er for mange av barna den store positive forskjellen i livet. Vi ber folk gå en runde med seg selv og vurdere om de har plass til å gi omsorg og trygghet til barn som trenger det, sier Ostling.

Publisert 19. april 2018.
Oppdatert 19. april 2018.